Årsmöte i båtklubben

maj 16th, 2017 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Under lördagsförmiddagen den 13 maj hade Olsnäs båtklubb sitt 25:e årsmöte vid båthamnen och med 27 medlemmars som deltog.

Mats Rinaldo fick fortsatt förtroende som ordförande under kommande verksamhetsår. Två gamla trotjänare, Christer Kungs och Erik Martinsson, avgick som ledamöter och ersattes av Tommy Kungs och Petter Martinsson. Som suppleanter omvaldes Ronny Högvall och nyvaldes Mikael Roos.
    Revisorerna Lars Andersson och Ulf Lundström omvaldes likaså suppleanten Rune Skarnar. Valberedningen Anders Bergkvist och Börje Markus fick fortsatt förtroende till nästa årsmöte. Hamnkommittén med Christer Stolt, Johan Bergkvist och Lasse Persson-Sarén fortsätter även kommande år. Lasse Dahlberg avtackades för sitt arbete i hamnkommittén.

Ordföranden informerade om båtklubbens 25-årsjubileum, som planeras till lördagen den 15 jul. Inför jubiléet pågår framtagningen av en historisk berättelse över tillkomsten av båtklubben och dess 25-åriga historia.

Ingvar Ahlfort har tagit fram OBKs båtvimpel
Ingvar Ahlfort har tagit fram en vimpel med färgerna grönt, brunt och blått, som symboliserar de gröna skogarna kring Olsnäs, respektive piren och båthamnen samt Siljans blå vatten. Vimpeln kostar 160 kronor och kan köpas av ingvar.ahlfort@telia.com.

Två nya flytbryggor kommar att byggas och fraktas ut till Saltholmen. En del av kostnaderna för flytkropparna täcks av bidrag från Leksands kommun samt sponsring av virket av Siljansnäs sågverk. Hamnkommittén kommer att sammankalla frivilliga för arbetet med bryggorna.

Text och foto Bernt Bergkvist

Olsnäsvägen skrapad

maj 13th, 2017 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

Olsnäsvägen mellan Moravägen och Olsnäs är nu nyskrapad. Den kommer inom kort att dammbindas med Dustex, som är ett miljövänligt medel och ger en bra yta för tvåhjuliga fordon.

Bernt Bergkvist

Verksamhetsberättelse 2016-2017 OBK

maj 10th, 2017 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Olsnäs Båtklubb

Styrelsen, revisorer, valberedning, hamnkommitté och utprickningsansvarig
Styrelsen har bestått av Mats Rinaldo som ordförande, Christer Kungs sekreterare, Ingvar Ahlfort kassör, Erik Martinsson och Christer Stolt. Suppleanter har varit Ove Matsson och Ronny Högvall.

Revisorer har varit Lars Andersson och Ulf Lundström. Revisorsuppleant har varit Rune Skarner Styrelsen har under året haft två möten, varav ett tillsammans med Samfälligheten för planering av hamnområdet och däremellan flera informella kontakter för verksamhetens bedrivande.
Valberedningen har bestått av Anders Bergkvist (sammankallande) och Börje Markus

Hamnkommitté har bestått av Johan Bergkvist Christer Stolt och Lasse Dahlberg. Utprickningsansvarig har varit Christer Stolt.

Medlemmar
Antalet medlemmar är vid utgången av verksamhetsåret 62 st.

Bryggorna
Båda bryggorna har som vanligt legat kvar i vattnet och bommarna har tagits upp på piren.

Vissa reparationer och tillsyn skall utföras och stora bryggan har inoljats av Bernt Bergkvist under sommaren. Lilla bryggan ska oljas in under kommande sommar.

Vågbrytaren och området runt hamnområdet
Stenarna som förstärker piren har rättats till, planeringsarbete för utökad parkering och området norr om slogboden har försetts med matjord av Erik Martinsson med inhyrd grävmaskin.

Klubbens medlemmar har därefter sått gräsfrö och avgränsat ytan med rep för att förhindra parkering av bilar och trailers.

Utprickning
Christer Stolt har haft koll på utprickningen och justerat in sjömärkena på rätt plats.

Saltholmen
Bryggorna vid Saltholmen har legat kvar i vattnet under vintern pga vädersituationerna under hösten. De är dock i stort behov av renovering och utbyte av flytblock

Planeringsarbete har påbörjats att byta till nya flytblock men även se över möjligheten att byta ut delar eller vid behov allt trävirke. Renoveringen beräknas kunna utföras under våren.

Arbetsdagar för dessa kommer att utlysas.

Rampavgifter
Ett antal rampavgifter har kommit in i kassan från trollingfiskare där 7 st löst kort för hela året.

Hemsidan
På hemsidan www.olsnas.se finns information om båtklubben, kallelser, stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser mm.

För styrelsen i Olsnäs Båtklubb maj 2017

Mats Rinaldo
Ordförande

Kallelse till årsmöte i OBK

april 24th, 2017 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Medlemmar i Olsnäs Båtklubb (OBK) kallas till årsmöte lördagen den 13 maj kl. 09.00 vid båthamnen. Ärenden enligt stadgarna.

Efter årsmöte obligatorisk arbetsdag för medlemmar med båtplats.

 

Välkomna!
Styrelsen för Olsnäs Båtklubb

“Bompeng” i Olsnäs

april 1st, 2017 Skapad i Livet i fäbon | 2 kommentarer »

Nu har Leksands kommun beslutat att vägarna i byarna inom kommunen ska underhållas – driftas – av byarna själva. Beslutet träder i kraft den 1 juli 2017. I Olsnäs blir det styrelsen för samfälligheten som övertar ansvaret. Samfälligheten övertar också motsvarande belopp av statsbidraget som kommunen nu erhåller för driften av vägarna med permanent boende. Beloppet kommer inte att räcka utan styrelsen har beslutat om ytterligare åtgärder för finansieringen.

Det kommer att införas en avgift att använda vägarna i Olsnäs. Vid infarten till Olsnäs vid Perandersgattu kommer en automat att sättas upp. Kostnaden blir 10 kronor och kvitto ska läggas väl synligt på instrumentbrädan för en ev. kontroll. Det går också bra att swisha 10 kronor på nr. 170401. Permanent boende i Olsnäs kan lösa ett årskort. För att inte någon ska kunna kringgå avgiften kommer infarten till Lövgattu att stängas. För dem som bara vill promenera i Olsnäs kommer parkeringsplats att ställas i ordning vid SarasJerkes lok, enligt uppgift från välunderrättat håll.

-För att säkerställa ekonomin och behålla standarden på vägarna kommer vi också att införa ett 50/50 lotteri där hälften av vinstsumman går till vägarna och andra hälften till någon lycklig lottköpare. Lottförsäljningen pågår året om med dragning vid varje årsmöte. Vi börjar med lottförsäljningen på årsmötet i sommar där vi också lämnar ytterligare information, säger ordföranden i Olsnäs samfällighetsförening Karin Byström.

Skidspår igen på Olsnäsviken

februari 24th, 2017 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

Siljansnäs skid- och löparklubb planerar, om vädret tillåter, att göra nya spår på Olsnäsviken. Det blir som tidigare ett spår på 1,5 km och ett på 3 km med möjlighet till skejting mellan spåren. Spåren kommer att läggas ut under kommande helg 25-26/2
    -Vi hoppas att spåren inte kommer att blåsa eller snöa igen. Annars är det fina spår i olika längder från Skidstugan i Siljansnäs, säger klubbens spårare Johan Bergkvist.
    Johan vädjar också att inte gå eller åka spark i skidspåren, som tyvärr har hänt.

Text Bernt Bergkvist

Grusade planer på sparkåkning

februari 18th, 2017 Skapad i Livet i fäbon | 1 kommentar »

Så länge varade glädjen med att kunna ta sparken till brevlådan, soptunnorna eller någon annanstans i Olsnäs. Under flera veckor har det varit mycket fint sparkföre på de fortfarande snöpackade och isfria vägarna i Olsnäs. Men härom kvällen “halkbekämpades” de vita fina vägarna och gör det nu omöjligt att åka spark på de vägar i Olsnäs som kommunen driftar. Detta är heller inte första gången det händer.

Halkbekämpning på snöbelagd väg

Man kan undra varför, när det inte finns tillstymmelse till halka. Att kunna ta sig en sparktur är en del av livskvaliteten för oss som bor i Olsnäs och för dem, som nu kommer för att fira sportlovet här i fäboden. Vi har flera gånger upplevt det omvända. När det varit glashalt på vägarna har vi fått vänta flera dagar och någon gång med dikeskörning som följd. Policyn för halkbekämpningen borde vara bättre och mera ekonomisk.

Bernt Bergkvist

Fin gallring vid Å-brona

februari 18th, 2017 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

 

Skogen mellan Å-brona och Grinden har gallarats

Björkens samfällighetsförening har låtit gallra området mellan Å-brona och Löt-grinda ut mot Siljan. I stället för tät skog och buskar ser man nu ut genom tallstammarna mot Olsnäsviken.

Text och foto Bernt Bergkvist

Björken på Wördénsgården fälld

februari 6th, 2017 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

 

DSC_0030DSC_0036

Nu är den stora, grova och ståtliga björken på Wördénsgården fälld, uppsågad och snart kluven till ved. För att nå runt björken krävdes två fullvuxna karlars armar. Bengt Wördén, med hjälp av sonen Börje, vågade sig på den grannlaga uppgiften att fälla björken.
    Den skulle fällas mellan bostadshuset och ladan med några meters marginal på båda sidorna. Med ett långt svärd på motorsågen riktade Börje in fällhugget och med hjälp av kilar fälldes björken exakt där den skull ligga.
    -Björken var så vid att grenarna täckte nästan hela gården. Det var lite spänning, men vi var väldigt noga och det gick mycket bra, säger Bengt.

Björken blev 62 år
Bengt och Rut gifte sig i juli 1955. I samband med bröllopet gick Bengt ut och letade rätt på en liten fin björkbuske, som han hittade vid Perandersåkern. Han grävde upp den, tog hem den och planterade den på gården. Under de 62 åren har björken sett och varit med om mycket. Den har upplevt Rut och Bengts barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Det har klättrats i trädet och de kraftiga grenarna har burit upp ett antal gungor under åren. De yviga grenarna skänkte skön skugga under varma sommardagar.
    Med tiden började björken få klara tecken på röta och därför bestämdes att den skulle fällas.
   -Det var bra att vi tog det beslutet för det var röta långt upp i stammen och man kan ju tänka sig vad som kunnat ha hänt om vi inte tagit ner björken i tid, säger Bengt.

Text Bernt Bergkvist
Foto Mats Rinaldo
Klicka på bilden för att få den större.

Bengt och Börje vid den kraftiga stubben

Skidspår på Olsnäsviken

januari 14th, 2017 Skapad i Livet i fäbon | 1 kommentar »

Nu finns fina skidspår lagda på Olsnäsviken. Det är Siljansnäs Skid- och löparklubb med spårmästare Johan Bergkvist, som anlagt två slingor. En slinga på 1,5 km utgår från badplatsen och in mot Storbunken. Den andra på 3 km från piren och efter västra stranden ut mot Uddarna. I mitten på båda slingorna finns det möjlighet till skejting.

Välkomna ut på Olsnäsviken och träna eller bara mysåka i de nylagda spåren. Johan vädjar också att inte gå i spåren. Upplogade p-platser både vid badplatsen och piren.

Klicka på bilden för att få den större. Vildtext i bilden
Text och foto Bernt Bergkvist

Packning av snön före spårningen

Johan lägger spår mot Åbäcken