Tyska journalister besöker Olsnäs

juni 26th, 2017 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

Fyra tyska journalister kommer att besöka Dalarna under lördagen den 8 juli  för att göra reportage om majstångsresningen och festligheterna i någon by. Visit Dalarna i Leksand fick förfrågan var de kunde göra reportaget  och det var enkelt för personalen (Kicki Bergkvist) på turistbyrån att berätta vart de skulle åka, naturligtvis Olsnäs.
    För att göra det så festligt som möjligt med fin reklam för Olsnäs uppmanas alla barn, ungdomar och vuxna att sätta på sig sin bygdedräkt oavsett från vilken trakt man kommer. Skyll inte på “vattenskada i garderoben” eller något annat. Det går visst att ta in eller lägga ut en dräkt. I synnerhet spelmännen ska bära dräkt menar spelledaren Anders Bergkvist.

Nya bänkar med bord till Olsnäs

juni 25th, 2017 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

 

Nya bänkar med bord inköpta av festkommittén

Fyra nya fasta  bänkar med bord har införskaffats till Olsnäs och står nu på Holen inför årsmötet och midsommarfirandet. Det är festkommittén som låtit Åke Alm göra borden och som även bekostad dom.
- Så småningom ska några av borden placeras på grönområdet vid piren, men tills vidare kommer dom att stå på Holen, säger Pipar Marie Karlsson i festkommittén.

Text och foto Bernt Bergkvist

Grupp 9 har Olsnäsmidsommaren

juni 25th, 2017 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Olsnäs midsommar 8 juli 2017
Enligt Olsnäs samfällighets årsmöte 2008 fick festkommittén i uppdrag att se över organisationen för Olsnäs midsommarfirande.
Genom att dela in fäboden i olika grupper kommer ansvaret midsommarfirandet att cirkulera. Grupperna har delats in geografiskt utefter en eller flera vägar.
Ansvaret för midsommar 2017 kommer att vara grupp 9 som består av:

Olle Wikström, Näsgattu
Siv Karlsson, Näsgattu
Karin Lind Näsgattu
Tomas Eriksson Näsgattu
Karl-Ove Medén Näsgattu
Dan Rask Näsgattu
Peter Sernefors, Limuvägen
Rigmor Lundström Näsgattu
Bengt Eriksson Sarasgattu
Hugo Alfredsson Sarasgattu

Sammankallande och ansvarig för grupp 9 är Olle Wikström.
Festkommittén kommer som tidigare att inhandla varor, lotterier, ordna musik, talare, lekledare etc.

Gruppens ansvar är:
- Sätta upp tält och bord för korv och lotteri. Passa på att göra det direkt efter årsmötet då det finns gott om folk på plats. Det krävs 4 personer för att resa de röda tälten!
- Ställa i ordning för lotteri och korvförsäljningen.
- Bemanna försäljningen under kvällen.
- Plocka ihop ”allt löst” i slutet av kvällen.
- Söndag morgon: ta ner tälten, städa upp och snygga till Holen inför gudstjänsten kl. 11.00.

Vänd!
Schema för lördagen och söndag morgon:
Tid Namn Sysslor
Lördag 15 -16.30 5-6 pers
Olle Wikström
Bengt Eriksson
HugoAlfredsson
Dan Rask
Tomas Eriksson Iorningställande av ståndet. Hämta korv o dricka i Olsnäsgården. Ta med vatten till korvkokningen. Upplockning av lotteriet. koka korv, försäljning,
16.30 -18
5-6 pers
Karin Lind, Tomas Eriksson koka korv, försäljning, samla in kollekt under stångsresningen.
18 –19
2-3 pers
Olle Wikström 3.st Försäljning
19 –20 2-3 pers
3.st Försäljning
20 –21 2-3 pers
Hugo Alfredsson 3.st Försäljning
21 –22 2-3 pers
Peter Särnefors 3.st Försäljning
22 –23 2-3 pers
Rigmor Lundström 3.st Försäljning
23 –24 2-3 pers
Dan Rask 3.st Försäljning
24 –01 2-3 pers
Bengt Eriksson 3.st Försäljning. Plocka ihop varor samt lotterier
Söndag morgon
09 – 10
Samtliga Ta ner tälten, städning av Holen inför fäbodgudstjänst.

”OBS” Ni som byter pass, (för in bytet i kolumn 1) ”OBS”
Byten skall vara införda senast torsdagen 6/7 kl.19.00. Därefter gäller föreslagen lista och sätts upp vid lottkiosken.
Vid tveksamheter ring Olle Wikström 070-3220341.

Ni är själva ansvariga för att ert pass blir bemannat, av er själva eller någon annan!
Den som står som ansvarig kommer att bli informerad av festkommitén om hur kvällen brukar läggas upp. T.ex. i förväg se till att alla pass är bemannade, under kvällen regelbundet samla ihop pengar från kassan samt hur redovisning av inkomsterna ska göras.

Vi hoppas på en riktigt trevlig midsommar i vår härliga fäbod!

Med vänlig hälsning
Festkommittén:
Lena Tägt 070-710 69 65
Maria Agge 073-182 40 45
Marie Karlsson 073-708 39 58
Kerstin Olander kassör 070-832 17 97
Annica Sarén

19 deltog i Siljansnäskampen

juni 23rd, 2017 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Siljansnäskampen, som även i år gick i Olsnäs, vanns av Oskar Karlberg med endast 23 sekunders fel på sin sluttid.

P6230375P6230376
Det var 19 löpare, joggare eller promenerande som deltog i tävlingen. Yngste deltagare var fyraårige Lucas Bagge, som följde med pappa Göran Anlind.

P6230374
Tävlingsledare var familjen Karlsson/Gruvris från Siljansnäs.

Klicka på bilden för att få den större
Text och foto Bernt Bergkvist

Årsmöten på Holen lördag 8 juli

juni 22nd, 2017 Skapad i Avloppsföreningen, Samfälligheten | Inga kommentarer »

Lördagen den 8 juli kl. 10.00 kallas fastighetsägare till Olsnäs samfällighetsförenings årsmöte på Holen. Ärenden enligt stadgarna

Samma dag kl. 12.00 kallas Olsnäs avlopps ekonomiska förening till årsmöte på Holen. Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!

Siljansnäskampen i orientering

juni 22nd, 2017 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

På midsommarafton 23 juni är det återigen dags för årets Siljansnäskamp i orientering, som även i år går i Olsnäs med start och mål vid fotbollsplanen. Tävlingen går ut på att gissa sin egen tid. Närmaste tiden vinner ett pris och den som gissar längst ifrån arrangerar nästa års lopp.
    Tävlingen är öppen för alla och går till största delen inom fäboden med blandad park och skog. Det finns två olika banor, en lite längre på 2,5 km och en kortare sprintbana på 2 km, vilken passar alla åldrar. Man kan gå, jogga eller springa.
    Man kan starta mellan kl. 10.00 och 11.00 och startavgiften är 20 kronor. Enklare servering finns vid start och målplatsen. Duschmöjligheter finns på Olsnäsgården eller varför inte ett dopp i Siljan.
    Anmälan till loppet görs på piparlena@hotmail.com, eller på telefon 070-622 23 86. Det går också bra att anmäla sig på plats tävlingsdagen.

Välkomna hälsar fjolårets förlorare, familjen Karlsson/Gruvris.

Bernt Bergkvist

Trollingfiskare söker övernattningsstugor

juni 2nd, 2017 Skapad i Båtklubben | Inga kommentarer »

P8290226

Den 26-27 augusti är det återigen dags för den årligen återkommande fisketävlingen Siljan Trollingcup med start och mål vid ångbåtsbryggan i Olsnäs. Det är många lag som deltar och vanligtvis brukar antalet båtar vara mellan 30 – 40 st. med två personer i varje båt.

Många av deltagarna kommer långväga ifrån och önskar övernattning i Olsnäs för att vara nära starten, som är tidigt på morgonen. Tävlingsledarna Sussi och Christer Stolt söker nu genom hemsidan några Olsnäsbor som vill hyra ut sina stugor till de deltagare som inte kan ta sig hem för övernattning. Om du har möjlighet att hyra ut din stuga kontakta då via mail sussi.stolt@icloud.com eller christer@champoflogging.se alt. SMS till Sussi 0707566315, Christer 0707148253.

Sussi och Christer informerar tävlingsdeltagarna vilka som hyr ut stugorna och tar själva kontaktar stuguthyraren för information om priser, sänglinne, möjlighet till matlagning, dusch mm.

 

Text och foto Bernt Bergkvist

Årsmöte i båtklubben

maj 16th, 2017 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Under lördagsförmiddagen den 13 maj hade Olsnäs båtklubb sitt 25:e årsmöte vid båthamnen och med 27 medlemmars som deltog.

Mats Rinaldo fick fortsatt förtroende som ordförande under kommande verksamhetsår. Två gamla trotjänare, Christer Kungs och Erik Martinsson, avgick som ledamöter och ersattes av Tommy Kungs och Petter Martinsson. Som suppleanter omvaldes Ronny Högvall och nyvaldes Mikael Roos.
    Revisorerna Lars Andersson och Ulf Lundström omvaldes likaså suppleanten Rune Skarnar. Valberedningen Anders Bergkvist och Börje Markus fick fortsatt förtroende till nästa årsmöte. Hamnkommittén med Christer Stolt, Johan Bergkvist och Lasse Persson-Sarén fortsätter även kommande år. Lasse Dahlberg avtackades för sitt arbete i hamnkommittén.

Ordföranden informerade om båtklubbens 25-årsjubileum, som planeras till lördagen den 15 jul. Inför jubiléet pågår framtagningen av en historisk berättelse över tillkomsten av båtklubben och dess 25-åriga historia.

Ingvar Ahlfort har tagit fram OBKs båtvimpel
Ingvar Ahlfort har tagit fram en vimpel med färgerna grönt, brunt och blått, som symboliserar de gröna skogarna kring Olsnäs, respektive piren och båthamnen samt Siljans blå vatten. Vimpeln kostar 160 kronor och kan köpas av ingvar.ahlfort@telia.com.

Två nya flytbryggor kommar att byggas och fraktas ut till Saltholmen. En del av kostnaderna för flytkropparna täcks av bidrag från Leksands kommun samt sponsring av virket av Siljansnäs sågverk. Hamnkommittén kommer att sammankalla frivilliga för arbetet med bryggorna.

Text och foto Bernt Bergkvist

Olsnäsvägen skrapad

maj 13th, 2017 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

Olsnäsvägen mellan Moravägen och Olsnäs är nu nyskrapad. Den kommer inom kort att dammbindas med Dustex, som är ett miljövänligt medel och ger en bra yta för tvåhjuliga fordon.

Bernt Bergkvist

Verksamhetsberättelse 2016-2017 OBK

maj 10th, 2017 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Olsnäs Båtklubb

Styrelsen, revisorer, valberedning, hamnkommitté och utprickningsansvarig
Styrelsen har bestått av Mats Rinaldo som ordförande, Christer Kungs sekreterare, Ingvar Ahlfort kassör, Erik Martinsson och Christer Stolt. Suppleanter har varit Ove Matsson och Ronny Högvall.

Revisorer har varit Lars Andersson och Ulf Lundström. Revisorsuppleant har varit Rune Skarner Styrelsen har under året haft två möten, varav ett tillsammans med Samfälligheten för planering av hamnområdet och däremellan flera informella kontakter för verksamhetens bedrivande.
Valberedningen har bestått av Anders Bergkvist (sammankallande) och Börje Markus

Hamnkommitté har bestått av Johan Bergkvist Christer Stolt och Lasse Dahlberg. Utprickningsansvarig har varit Christer Stolt.

Medlemmar
Antalet medlemmar är vid utgången av verksamhetsåret 62 st.

Bryggorna
Båda bryggorna har som vanligt legat kvar i vattnet och bommarna har tagits upp på piren.

Vissa reparationer och tillsyn skall utföras och stora bryggan har inoljats av Bernt Bergkvist under sommaren. Lilla bryggan ska oljas in under kommande sommar.

Vågbrytaren och området runt hamnområdet
Stenarna som förstärker piren har rättats till, planeringsarbete för utökad parkering och området norr om slogboden har försetts med matjord av Erik Martinsson med inhyrd grävmaskin.

Klubbens medlemmar har därefter sått gräsfrö och avgränsat ytan med rep för att förhindra parkering av bilar och trailers.

Utprickning
Christer Stolt har haft koll på utprickningen och justerat in sjömärkena på rätt plats.

Saltholmen
Bryggorna vid Saltholmen har legat kvar i vattnet under vintern pga vädersituationerna under hösten. De är dock i stort behov av renovering och utbyte av flytblock

Planeringsarbete har påbörjats att byta till nya flytblock men även se över möjligheten att byta ut delar eller vid behov allt trävirke. Renoveringen beräknas kunna utföras under våren.

Arbetsdagar för dessa kommer att utlysas.

Rampavgifter
Ett antal rampavgifter har kommit in i kassan från trollingfiskare där 7 st löst kort för hela året.

Hemsidan
På hemsidan www.olsnas.se finns information om båtklubben, kallelser, stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser mm.

För styrelsen i Olsnäs Båtklubb maj 2017

Mats Rinaldo
Ordförande