Kampen mot lupiner i Olsnäs

juli 16th, 2017 Posted in Livet i fäbon

Olsnäsborna har på allvar tagit upp kampen mot lupiner inom fäboden. Under lördagens städdag avdelade städgeneralen Sören Pellas närmare hälften, av de 48 som deltog, till att gräva upp lupiner på den samfällda marken. Sven Gräfnings hade inventerat lupinbeståndet och ledde olika grupper att gräva upp lupinen med roten och skilja bort blomman.
    -Olsnäs är nu så gott som befriad från lupiner på den samfällda marken. Dock finns det kvar på några av tomterna, säger Sven Gräfnings.

Uppgrävning av lupiner vid badplatsen i Olsnäs

Resterande del av deltagarna röjde busk och sly utmed stranden mellan Ärbäsvärpä och Storbunken.
    -Behovet av röjning är stort särskilt utmed Strandpromenaden och andra ytor inom Olsnäs och i synnerhet när vi har röjning vartannat år, säger Sören Pellas, som i år tyckte att det gick fort och blev bra.

Text & foto Bernt Bergkvist

Posta en kommentar