Archive for juli, 2017

Blomlådorna betyder lägre fart

fredag, juli 7th, 2017 Posted in Livet i fäbon | No Comments »

Nu har de sex blomlådorna placerats ut på de mest trafikerade vägarna i Olsnäs. Dom finns på Perandersgattu vid infarten till Olsnäs, på samma väg efter majstången och brevlådorna samt på Näsgattu.     Blomlådorna har funnits ...