Archive for the ‘Avloppsföreningen’ Category

Årsmöten på Holen lördag 8 juli

torsdag, juni 22nd, 2017 Posted in Avloppsföreningen, Samfälligheten | No Comments »

Lördagen den 8 juli kl. 10.00 kallas fastighetsägare till Olsnäs samfällighetsförenings årsmöte på Holen. Ärenden enligt stadgarna Samma dag kl. 12.00 kallas Olsnäs avlopps ekonomiska förening till årsmöte på Holen. Ärenden enligt stadgarna. Välkomna!

Avloppsföreningen håller årsmöte

lördag, juli 16th, 2016 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Olsnäs avlopps ekonomiska förening kallar sina medlemmar till årsmöte lördagen den 30 juli klockan 10.00 på Holen i Olsnäs. Välkomna! Styrelsen

Avloppsgrävningen igång

tisdag, mars 31st, 2015 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Efter ett uppehåll under vintern är avloppsgrävningen igång igen. Under våren har tankar grävts ner och avloppet anslutits hos Arne Markus, Börje Qvist, Ingvar Skalk och Göran Sundén. Sammanlagt har 16 avloppsanslutninger blivit klara av de 53 som anmält sig ...

Vägarna återställs

tisdag, maj 13th, 2014 Posted in Avloppsföreningen, Livet i fäbon, Samfälligheten | No Comments »

Nu när avloppsgrävningen är klar och vägarna torkat upp har återställningen av vägarna i fäboden startat. Tidvis och bitvis har det varit ganska besvärligt på vägarna. Vi tackar för allas tålamod. Men att dra ledningarna i vägkant var den bästa ...

Information från avloppsföreningen

söndag, maj 4th, 2014 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Tillståndet att inrätta avloppsanordning på Olsnäs S:2 är överklagat och vi väntar fortfarande på besked från Länsstyrelsen. Styrelsen för avloppsföreningen har utrett möjligheterna att hitta en alternativ placering där reningsverket skulle kunna sättas i drift tidigare. Alternativ placering Vi har nu fått ...

Extra stämma avloppsföreningen

måndag, september 16th, 2013 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Med anledning av att tillståndet för att inrätta avloppsanordning på Olsnäs S:2 har överklagats kallar Olsnäs avlopps ekonomiska förening till extra föreningsstämma där beslut om eventuella åtgärder ska fattas. Sönd 29 sept 2013, kl 13 i Sockenstugan, Siljansnäs Klicka på länken för ...

Senaste från avloppsföreningen

söndag, september 1st, 2013 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Nytt informationsbrev från Olsnäs Avlopps Ekonomiska Förening. Klicka på länken för att läsa: Information_till_medlemmar_130830 Vill du se den planerade ledningsdragningen? Se bifogad karta: Uppdaterad ledningskarta 2013-08-28 Och slutligen protokollet från det extra årsmötet i somras: 2013_årsmöte_prot_Olsnäs_avlopp Hälsningar från Styrelsen

Uppehåll i avloppsgrävningen

måndag, juli 1st, 2013 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Grävningen för avlopp och vatten har gått bra hittills. Endast vid några tillfällen har berg stötts på och som krävt isolering. Grävningen har nu nått fram till Limuvägen och och gör nu uppehåll fram till vecka 34.     ...

Avloppsgrävningen en bit på väg

fredag, maj 24th, 2013 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Grävningen för avloppet har nu kommit en bit på väg och är nu i höjd med Rune Skarners fastighet på vägen upp från piren. -Hittills har allt gått som planerat, lite berg har vi träffat på, som vi fått gå runt ...

Information från avloppsföreningen

torsdag, april 18th, 2013 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Det första spadtaget för det gemensamma avloppsreningsverket med tillhörande ledningsnät har nu äntligen tagits. För er som ännu inte är medlemmar i avloppsföreningen finns fortfarande möjlighet att bli det. När ledningsdragningen är gjord utanför en fastighet innebär det dock stora ...