Majstångsresning kl 18

juli 5th, 2018 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

På lördag 7 juli är starttiden för majstångsresningen kl 18.00.
Det är troligt att de flesta vill se Sveriges kvartsfinal i VM kl 16, därför skjuter vi på vårt firande en timme. Låt oss hoppas det blir dubbelfirande!

Vi ses på Holen kl 18 på lördag!

Kallelse årsmöte samfälligheten

juli 2nd, 2018 Skapad i Samfälligheten | Inga kommentarer »

Kallelse gjord i Magasin Leksand och på anslagstavlan på Holen. För säkerhets skull kommer den här också.

Fastighetsägare kallas till årsmöte med Olsnäs Samfällighetsförening lördag 7 juli kl 10.00 på Holen.
Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!

Olsnäs-Nytt inför sommaren

juni 29th, 2018 Skapad i Olsnäsnytt, Samfälligheten | Inga kommentarer »

Det ser ut att bli en fin sommar i Olsnäs.

Vi börjar med höjdpunkten direkt nästa helg – komidsommar!

20130707_112855

Läs Olsnäs-Nytt med information inför sommaren. Klicka på länken här: Olsnäsnytt juni 2018

Olsnäs-Nytt sätts upp på anslagstavlan på Holen. Den som vill ha ett eget ex kan hämta i tidningslådan på baksidan av anslagstavlan.

Sommarhälsningar från samfällighetens styrelse
gm Karin Byström

Rapport från vatten- och avloppsföreningen

juni 25th, 2018 Skapad i Avloppsföreningen | Inga kommentarer »

Rapport från vårens arbetsdagar vid avloppsverket

Måndagen den 7 maj 2018 hade vi servicebesök av vår leverantör Ecotech och i samband med det passade vi på att finjustera några delar i verket.

Vi har upplevt ojämn lufttillförsel i kvävereduceringen i verket då ledningarna från de två kompressorerna varit sammankopplade och sedan fördelade på var sin halva av tanken för kvävereduceringen.

Vi diskuterade därför med Ecotech att rördragningen skulle göras om så att full effekt skulle erhållas genom att separera de bägge kompressorerna.

Ecotechs representant höll med och gjorde en snabb resa till Mora för inköp av material till båda sidorna av verket som sedan monterades med ett godkänt resultat. En kompressor byttes ut som inte var i fullgott skick. Sedan höjdes pumpen i utjämningstanken och ett till luftspridningsrör monterades.

Kristihimmelsfärd torsdagen den 10 maj 2018 fortsatte sedan arbetet med frivilliga i föreningen tillsammans med styrelsen.

Arbeten som då utfördes på reningsverket var:

1. Isolering och igenfyllning av rörschakten efter måndagens jobb

2. Grävning och ändring av rördragningen av evakueringsluftensamt samt igenfyllning av schakten

3. Nertagning av stången, demontering av knoppen, större hål borrades och restes

4. Utflyttning av kontrollampan på bygget

5. Tömning och renspolning av den vänstra kvävereduceringstanken

6. Sönderkapning och borttransport av de gamla locken

7. Slangvindan och tappkranen konstaterads sönderfrusna och måste bytas. En tillfällig tappkran monterades som en nödlösning

10 personer deltog i arbetet, var och en i mån av tid, arbetet utfördes på cirka 5 timmar.

Vår ambition är att vårens arbete och justeringar på verket ska få en positiv effekt, både när det gäller verkets funktionalitet och när det gäller minimering av eventuell lukt från verket.

Årsmötet planeras till lördagen 28/7 kl. 10. Kallelse skickas ut separat. Välkomna!

Glöm inte heller allmänna skötselråd. Klicka på länken: Skötselråd toalett

/ Styrelsen

 

Brev till fastighetsägarna

maj 22nd, 2018 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

I den bruna tidningslådan vid “Postterminalen” vid Holen ligger en bunt brev till fastighetsägare i Olsnäs med Teli som avsändare. Troligen kan det vara brev om fiber till Olsnäs. Vi har fått ett liknande brev med det innehållet. Vänligen kolla igenom bunten efter ditt brev.

Bernt Bergkvist

Jaktstämma Olsnäs VVO

maj 3rd, 2018 Skapad i Jaktlaget | Inga kommentarer »

Markägarna och jägarna inom Olsnäs Viltvårdsområde inbjudes härmed till ordinarie Jaktstämma i Olsnäsgården, Olsnäs, Siljansnäs söndagen den 20 maj kl. 17.00.

Ärenden enligt stadgarna samt bestämmande om tidpunkt för anmälan till årets älgjakt.

Välkomna!
Styrelsen

Årsmöte i Olsnäs Båtklubb

maj 3rd, 2018 Skapad i Jaktlaget | Inga kommentarer »

Medlemmar kallas till årsmöte och arbetsdag i Olsnäs Båtklubb lördagen den 19 maj kl. 10.00 vid båthamnen. Dagordning enligt stadgarna med tillägg och ändring av stadgarna § 3 Båtplats, “Förslag till prioriteringsregler vid tilldelning av båtplatser”.

Kallelse med dagordning, förslag till Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret samt förslag till ändring av stadgarna har sänts via mail till medlemmarna.

Välkomna, hälsar båtklubbens styrelse genom ordföranden Mats Rinaldo.

Vattnet stiger i Siljan

maj 1st, 2018 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

Snösmältningen har tagit fart ordentligt och därmed stiger Siljan med ca en dm per dygn, enligt mätstickan vid ångbåtsbryggan. Nu är det bara några dm upp till det normala vattenståndet i Siljan som är 161,25 meter över havet.
    En damm vid sjön Lång, har inte stått emot vattenmassorna utan brustit. Sjön har sänkts med ca en meter, enligt FK. Vattnet från Lång tar sig också ut i Siljan via Limån och kan också påverka vattenståndet i Siljan och Olsnäsviken.
    Kolla båthusen och bryggor ifall vattnet kommer att stiga så mycket att det når upp till båthusen. Vi boende i Olsnäs har koll på läget och rapporterar fortlöpande på hemsidan och facebook.

Bernt Bergkvist

Information från vatten- och avloppsföreningen

april 11th, 2018 Skapad i Avloppsföreningen | Inga kommentarer »

Föreningen har vidtagit ett antal åtgärder de senaste åren för att minska eventuell lukt från verket:

 • 2016 investerade vi i en flaggstång för ventilation. Syftet var att höja utsläppspunkten för bättre ventilation
 • Juli 2017 byttes locken till verket ut mot tätare lock med inspektionsluckor.
 • Samma månad rengjordes brunnarna för verkets högra sida då vi upptäckte att den sidan var högre belastad än den vänstra
 • I samband med det monterade vi även in flödesreglerare i fördelningsbrunnen så att det i fortsättningen blir en jämnare fördelning mellan verkets högra och västra sida.
 • Samma månad satte vi även in en pump i utjämningsbassängen för att öka luftflödet för bättre ventilation. Genom detta reduceras också kvävet i utjämningstanken.
 • En evakueringsfläkt installerades för att skapa undertryck i hela reningsverket och reducera läckaget i locken samt öka luftomsättningen i verket.

Under 2018 planeras följande åtgärder:

 • Justering av ventilationen genom ändrad rördragning och öka genomsläppet i flaggstången
 • Ytterligare tätning av locken
 • Egna inspektioner av fördelningsbrunnarna och om behov finns även spolning
 • Täta besök av verket under högsäsongen
 • Ta med allmänna skötselråd i Olsnäsnytt, se bifogad broschyr
  Klicka på länken:  Skötselråd toalett
 • Upprätta loggbok för både service från leverantör, utförda förbättringsarbeten och egna kontroller

/Styrelsen för Olsnäs vatten- och avloppsförening

 

Olsnäsloppet i juli blir skidlopp!

april 1st, 2018 Skapad i Samfälligheten | 1 kommentar »

Den snörika vintern har fått tävlingsledningen för det numera klassiska Olsnäsloppet att tänka om. Nu planeras en skidtävling istället för löpartävling – mitt i högsommaren den 26/7!

Ca-fyra-meter-stor-snhg-vid-Holen.jpg

- Vi ville tänka nytt, något okonventionellt. Och ett skidlopp utomhus i juli, det lär vi vara först med. Säger Uno Bergström på Olsnäsgården som är medarrangör till loppet.

Spåren kommer att dras längst ”Olsnäsrundan”, 6 kilometersspåret. Dock räcker inte snön på Holen till hela spårlängden, utan alla Olsnäsbor måste hjälpa till att samla in snö!

. Spårsläde

- Vi kommer upprätta en snödepå på Holen och en depå i Tjuva. Om Olsnäsborna hjälper till och fraktar snön från sina gårdar till Tjuva kan loppet bli verklighet! Säger Johan Bergkvist, spårchef i Siljansnäs skid och löparklubb.

En extra arbetsdag i fäboden kommer förläggas dagen innan, den 25/7 med obligatorisk närvaro för samtliga medlemmar. Medtag snöskyfflar och snöslädar.