Brev till fastighetsägarna

maj 22nd, 2018 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

I den bruna tidningslådan vid “Postterminalen” vid Holen ligger en bunt brev till fastighetsägare i Olsnäs med Teli som avsändare. Troligen kan det vara brev om fiber till Olsnäs. Vi har fått ett liknande brev med det innehållet. Vänligen kolla igenom bunten efter ditt brev.

Bernt Bergkvist

Jaktstämma Olsnäs VVO

maj 3rd, 2018 Skapad i Jaktlaget | Inga kommentarer »

Markägarna och jägarna inom Olsnäs Viltvårdsområde inbjudes härmed till ordinarie Jaktstämma i Olsnäsgården, Olsnäs, Siljansnäs söndagen den 20 maj kl. 17.00.

Ärenden enligt stadgarna samt bestämmande om tidpunkt för anmälan till årets älgjakt.

Välkomna!
Styrelsen

Årsmöte i Olsnäs Båtklubb

maj 3rd, 2018 Skapad i Jaktlaget | Inga kommentarer »

Medlemmar kallas till årsmöte och arbetsdag i Olsnäs Båtklubb lördagen den 19 maj kl. 10.00 vid båthamnen. Dagordning enligt stadgarna med tillägg och ändring av stadgarna § 3 Båtplats, “Förslag till prioriteringsregler vid tilldelning av båtplatser”.

Kallelse med dagordning, förslag till Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret samt förslag till ändring av stadgarna har sänts via mail till medlemmarna.

Välkomna, hälsar båtklubbens styrelse genom ordföranden Mats Rinaldo.

Vattnet stiger i Siljan

maj 1st, 2018 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

Snösmältningen har tagit fart ordentligt och därmed stiger Siljan med ca en dm per dygn, enligt mätstickan vid ångbåtsbryggan. Nu är det bara några dm upp till det normala vattenståndet i Siljan som är 161,25 meter över havet.
    En damm vid sjön Lång, har inte stått emot vattenmassorna utan brustit. Sjön har sänkts med ca en meter, enligt FK. Vattnet från Lång tar sig också ut i Siljan via Limån och kan också påverka vattenståndet i Siljan och Olsnäsviken.
    Kolla båthusen och bryggor ifall vattnet kommer att stiga så mycket att det når upp till båthusen. Vi boende i Olsnäs har koll på läget och rapporterar fortlöpande på hemsidan och facebook.

Bernt Bergkvist

Information från vatten- och avloppsföreningen

april 11th, 2018 Skapad i Avloppsföreningen | Inga kommentarer »

Föreningen har vidtagit ett antal åtgärder de senaste åren för att minska eventuell lukt från verket:

 • 2016 investerade vi i en flaggstång för ventilation. Syftet var att höja utsläppspunkten för bättre ventilation
 • Juli 2017 byttes locken till verket ut mot tätare lock med inspektionsluckor.
 • Samma månad rengjordes brunnarna för verkets högra sida då vi upptäckte att den sidan var högre belastad än den vänstra
 • I samband med det monterade vi även in flödesreglerare i fördelningsbrunnen så att det i fortsättningen blir en jämnare fördelning mellan verkets högra och västra sida.
 • Samma månad satte vi även in en pump i utjämningsbassängen för att öka luftflödet för bättre ventilation. Genom detta reduceras också kvävet i utjämningstanken.
 • En evakueringsfläkt installerades för att skapa undertryck i hela reningsverket och reducera läckaget i locken samt öka luftomsättningen i verket.

Under 2018 planeras följande åtgärder:

 • Justering av ventilationen genom ändrad rördragning och öka genomsläppet i flaggstången
 • Ytterligare tätning av locken
 • Egna inspektioner av fördelningsbrunnarna och om behov finns även spolning
 • Täta besök av verket under högsäsongen
 • Ta med allmänna skötselråd i Olsnäsnytt, se bifogad broschyr
  Klicka på länken:  Skötselråd toalett
 • Upprätta loggbok för både service från leverantör, utförda förbättringsarbeten och egna kontroller

/Styrelsen för Olsnäs vatten- och avloppsförening

 

Olsnäsloppet i juli blir skidlopp!

april 1st, 2018 Skapad i Samfälligheten | 1 kommentar »

Den snörika vintern har fått tävlingsledningen för det numera klassiska Olsnäsloppet att tänka om. Nu planeras en skidtävling istället för löpartävling – mitt i högsommaren den 26/7!

Ca-fyra-meter-stor-snhg-vid-Holen.jpg

- Vi ville tänka nytt, något okonventionellt. Och ett skidlopp utomhus i juli, det lär vi vara först med. Säger Uno Bergström på Olsnäsgården som är medarrangör till loppet.

Spåren kommer att dras längst ”Olsnäsrundan”, 6 kilometersspåret. Dock räcker inte snön på Holen till hela spårlängden, utan alla Olsnäsbor måste hjälpa till att samla in snö!

. Spårsläde

- Vi kommer upprätta en snödepå på Holen och en depå i Tjuva. Om Olsnäsborna hjälper till och fraktar snön från sina gårdar till Tjuva kan loppet bli verklighet! Säger Johan Bergkvist, spårchef i Siljansnäs skid och löparklubb.

En extra arbetsdag i fäboden kommer förläggas dagen innan, den 25/7 med obligatorisk närvaro för samtliga medlemmar. Medtag snöskyfflar och snöslädar.

Snörekord i Olsnäs?

mars 14th, 2018 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

Ca fyra meter stor snöhög vid Holen

Är årets rika snönederbörd rekord för Olsnäs? Ja, åtminstone när Bengt Wördén 87 år, som plogat vägarna i Olsnäs i 70 år, och Einar Rask, nyligen fyllda 90 år, får leta i sina respektive mannaminnen. Snödjupet varierar mellan 60 – 80 cm beroende på var man mäter. Vissa gärdsgårdar är täckta nästan upp till översta rödan.
Bengt har något minne från 1966 och någon gång på 70-talet att det var mycket snö, men troligen inte lika mycket som i år. Einar säger bestämt att det aldrig varit mer snö än i år under de närmare 90 åren han kommer ihåg.
Själv kommer jag ihåg att någon gång i mitten av 70-talet åkte vi hit enbart för att skotta av taken. Har en bild på Johan i ca tioårsåldern då han står i en uppskotta ränna på taket med snö upp till midjan.

LissåkersgattuPellasgattu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det är väldigt vackert med den bländvita orörda snön på många gårdar och Holen. Inne på gårdarna har smala gångar skottats och på flera ställen med över metern höga kanter. I varje korsning har snön skjutits i flera meter höga högar.
Väghållningen till Olsnäs och inne i Olsnäs har varit bra hela tiden med tanke på det väder som varit. Dock ligger det ett tjockt täcke med packat snö på vägarna, så när snösmältningen börjar får vi vara beredd på större framkomlighetsproblem än det varit tidigare. Vi får också räkna med att det kommer att bli en kraftig vårflod, som kan medföra översvämning av Siljan. De som har båthus eller brygga bör nog i tid se till att inget kommer till skada om vattnet skulle nå så högt. Läget kommer att rapporteras på facebook och hemsidan.

Text och bild Bernt Bergkvist
Bildtext i bilden. Klicka för att få bilden större.

Några fina vinterbilder till från Olsnäs

februari 7th, 2018 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

Nu är Olsnäs vackrare än någonsin. Helt klart och –12 grader. Det gäller att vara ute och uppleva det vackra som bjuds just nu. Klicka på bilden för att få den större.

Bernt Bergkvist

P2070695P2070696 P2070697P2070699P2070701P2070703

Vinterpromenad i Olsnäs

februari 4th, 2018 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

Promenad i Olsnäs söndagen den 4 februari 2018. Klart och fint väder. Termometern visar på –9 grader och snödjupet har återgått efter tödagarna till ca 60-70 cm. Snöröjningen fungerar utmärkt i Olsnäs, alla vägarna är plogade. Bra betyg till styrelsen för samfälligheten.

P2040678P2040679P2040682P2040686

Text och foto Bernt Bergkvist

Grus för halkbekämpning

januari 29th, 2018 Skapad i Samfälligheten | Inga kommentarer »

Ett litet lass med halkbekämpningsgrus finns nu att gratis avhämtas vid parkeringen vid badplatsen.
    – Nu kan du ta en hink och hämta lite grus och strö ut på gården, så att du inte halkar och och gör illa dig, säger samfällighetens vägfogde Per Jobs.

Bernt Bergkvist