Båtmotorer stulna i Olsnäs

augusti 30th, 2019 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Tre båtmotorer av nyare modell, en av dem har gått bara 18 timmar, stals någon gång från onsdagskväll 28/8 till fredags förmiddag 30/8. Motorerna var fyrtaktare och den nyaste var också den största på 110 hk och vägde väldigt mycket.

Två av båtarna var förtöjda vid stora bryggan och en vid den lilla bryggan. Från bryggorna hade båtarna bogserats ut mot båthusen vid Ärbäsvärpe, norr om piren, där motorerna monteras av och transporterats bort på okänt vis.  En av båtarna var låst i bommen med en kraftig kedja och lås. Tjuvarna fick inte upp låset utan tog loss bommen som följde med båten till Ärbäsvärpä.

Det var Lotta och Tomas Eriksson  som upptäckte de tre båtarna när de kom ner till båthuset på fredagsförmiddag. De kontaktade undertecknad som började kontakta båtarnas ägare och meddelade också polisen om stölderna. Det är angeläget att om någon har gjort iakttagelser som eventuellt kan sättas i samband med stölderna, så meddela polisen på 11414 eller till undertecknad 0706667190 för vidarebefordran till polisen och respektive ägare.

Text Bernt Bergkvist

Varning för farliga björkar

juli 19th, 2019 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

Jag gillar träd! Men frågan är hur många träd man behöver på sin tomt? Träden växer fort och många tänker nog inte ens på hur mycket det blivit helt plötsligt. Naturligtvis bestämmer du hur din tomt ska se ut. Men jag vill höja ett varningens finger för gamla, dåliga björkar. Jag har gått runt Olsnäs och det finns stora björkar lite här och där som börjar se dåliga ut i toppen – ett tecken på att det kan vara röta i stammen. Tror att alla vill undvika att få en grov björk över taket. Ju större en björk är, desto svårare är det att ta ner och ta reda på den dessutom.

Så har du grova, gamla björkar – ta en extra titt och fundera på om det är dags att ta ner dem. Jag har en bra borr för att kolla om det finns röta. Hör av dig till mig så kommer jag och borrar (det försämrar/förstör inte trädet). Jag finns här i Olsnäs hela sommaren.

Dagens goda exempel är min granne Björn Lindén som tagit ner två grova björkar intill sitt hus. I den ena var halva stammen helt rutten, så det var verkligen dags. Heja Björn! Se bifogade bilder.

Å kom ihåg – tar du ner en björk går det alltid att sätta en ny om du vill.

Text och foto: Karin Byström

Midsommaren 2019 i Olsnäs

juli 7th, 2019 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

I vackert sommarväder med hotande regnmoln norrut över Siljan firades midsommaren 2019 i Olsnäs fäbodar. En tradition som funnits i många år. Hur länge är det egentligen ingen som vet. I Olsnäsboken finns att läsa om Olsnäsmidsommaren och majstången med dess symboler.
Årets midsommarfirande lockade många besökare mycket tack vare det fina vädret i inledningen av firandet.

Uppspelning och stämning av fiolerna

Majstången togs ner efter årsmötet och låg färdig att majas med vackra sommarblommor. På Tull Anders Bergkvists gård samlades unga och äldre av båda könen med fioler, dragspel och gitarrer stämde och spelade upp sig inför marschen till Holen.

Soligt fast regnmolnen hotar över Siljan

Under tiden majades stången och “resledaren” Sören Pellas samlade starka armar till saxarna. Sakta och säkert restes stången under Sörens klara direktiv och musik från den stora skara av spelmän. Enligt Sören så var det hans sista majstångsresning, som han ansvarat för de senaste 15-17 åren.

Flaggan hissas av Jennyo Hanna Bergkvist

Ett lätt regn föll de sista metrarna stången hade kvar till sin sten. Flaggan hissades i topp av systrarna Jenny och Hanna Bergkvist.

Lotta Borelius midsommarpratar

Lotta Borelius var årets midsommartalare och berättade med känsla hur hon upplevde sina första kontakter med Olsnäs i sällskap med sin pojkvän och nuvarande man Peter Borelius. De är nu sedan flera år etablerade i Olsnäs med eget fritidshus. Efter talet sjöngs nationalsången till musik av Anders på fiol.

Spelmännen i tillfälligt skydd för regn

Regnandet fortsatte, men det hindrade inte spelmännen under tältduken att spela upp till ringdanserna runt majstången. Många barn och vuxna räddes heller inte regnet utan deltog med liv och lust i dansen.

Årets arrangör för midsommarfirande var som vanligt Festkommittén och i år grupp 2 med Åsa Wördén som ansvarig och sammankallande. Och som vanligt var det försäljning av lotter, korv och läsk. Magnus Smångs svarade för dansmusiken under kvällen och natten. Trots regnskurarna var försäljningstältet och dansbanan välbesökta.

Intresset för midsommarfirandet i Olsnäs är tydligen intressant för tyska journalister. Så även i år gästades Olsnäs av ett antal journalister som lotsades igenom vår “märkliga sed” av Kicki Bergkvist, som arbetar på Visit Dalarna i Leksand.

Text och foto Bernt Bergkvist
Klicka på bilden för att få den större.

Årsmöte Olsnäs vatten- och avloppsförening

juli 7th, 2019 Skapad i Avloppsföreningen | Inga kommentarer »

Under lördagen den 6 juli höll vatten- och avloppsföreningen förening sitt årsmöte med närmare 30 deltagare. Mötet leddes av Karl-Erik Eriksson och den ekonomiska redogörelsen gjordes av föreningens kassör Jan Skarner.

En del förbättringar har gjorts på anläggningen. Bl. a har fosforfilter bytts i de två burkarna för avskiljning av fosfor samt åtgärder för att förhindra lukt. Efter att åtgärderna gjort har ingen lukt från anläggningen inrapporterats.

Vid val av styrelse skedde inga förändringar. Magnus Land omvaldes som ordförande, Jan Skarner kassör, ledamöter Börje Qvist och Christer Kungs. Suppleanter är Karl-Erik Eriksson och Ulf Lundström.

Årsmötet beslutade om en höjning av brukaravgifterna för vatten 300 kr och för avlopp med 400 kronor. Årsavgiften 100 kr ligger kvar.

Under årsmötet påmindes om att det är mycket viktigt att siljansnäskranen ska öppnas helt och stängas helt – dras till stumt läge. Om inte, så läcker vatten ut och kan orsaka vattenskada på fastigheten samt i längden minska vattentillgången.

Text Bernt Bergkvist

Välbesökt årsmöte

juli 7th, 2019 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Välbesökt årsmöte

Som alltid höll Olsnäs Samfällighetsförening sitt årsmöte på Holen och i strålande sol. I år var det också välbesökt med närmare 80 namn på deltagarlistan. Kanske deltagarrekord. Årsmötet leddes av ordföranden Karin Byström med Elisabeth Bergkvist som sekreterare.

Årsmötat leddes av Karin Byström, ordförande och Elisabeth Bergkvis, sekreterare

En av de viktigaste punkterna som togs upp för beslut var kommunens inriktning att överlåta drift och underhåll på ägarna av de enskilda vägar inom kommunen, totalt 33 mil. Där ingår också samtliga vägar som ägs av Olsnäs Samfällighetsförening. För detta ska också en lantmäteriförrättning genomföras med stora kostnader för fastighetsägarna. För Olsnäs del finns redan en sådan fungerande förrättning och styrelsen anser att någon ny  inte behöver göras. Läs utförlig artikel i Olsnäs Nytt juni 2019.
    Styrelsens förslag är att samfälligheten sluter avtal med kommunen om skötselbidrag av vägarna och yrkar på att ingen ny förrättning behövs. Det blir i princip samma som i dag.
    Årsmötet beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag.

Vägunderhållet är en stor utgiftspost och den gångna  vinterns intensiva snöande med plogning kostande närmare 55 000 kronor samt andra utgifter för underhåll på närmare 15 000 kronor. På förslag från styrelsen beslutade årsmötet om en höjning av samfällighetsavgiften från 500 till 700 kronor.

Styrelsens sammansättning blir som förra verksamhetsåret med Karin Byström som ordförande, ledamöterna Per Jobs, Erik Lundback, Christer Kungs, Pipar Carina Martinsson, Sven-Erik Lundback och Sven Gräfnings samt suppleanterna Elisabeth Bergkvist och Karin Skalk.
    Mats Rinaldo, nästan fast boende i Olsnäs, valdes till byuppsyningsman med ansvar för flaggans hissande och halande.
    Karin framförde också ett tack till de boende i Olsnäs för insatser som gör det trevligt att bo och vistas i Olsnäs.
   I övrigt se Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokoll, som inom kort finns på hemsidan.

Text och foto Bernt Bergkvist

Olsnäs-Nytt

juni 28th, 2019 Skapad i Olsnäsnytt, Samfälligheten | 2 kommentarer »

Olsnäs-nytt med information inför sommaren finns nu på anslagstavlan på Holen. Vill du ha ett eget ex hittar du det i tidningslådan. Eller så kan du läsa här. Klicka på Olsnäs-Nytt nedan eller Ladda ner

Tyska journalister på midsommarbesök i Olsnäs

juni 28th, 2019 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Under komidsommaren i fjol gjorde sex tyska journalister reportage om hur vi firar midsommar i Olsnäs. Flera av de stora drakarna i Tyskland hade senare inslag med bilder och artiklar. Journalisterna fick också lära sig hur man binder blomsterkransar, hur man dansar Små grodorna med mera. Resningen av vår vackra majstång imponerade stort på dem. Trots lite regn i början av festligheterna var det bra glada miner, se bilden.

Kicki Bergkvist tillsammans med tycka journalister som besökte Olsnäs 

Kicki Bergkvist, som arbetar på Visit Dalarna, Leksand, fick förfrågan från Visit Sweden om hon kunde ta emot gästerna och vara värd för dem under dagen. Resultatet blev ett antal artiklar med bilder. Se länken nedan. Troligen kommer det även i år journalister och besökare från Tyskland, som vill se och uppleva en äkta svensk midsommar.

https://www.berliner-zeitung.de/ratgeber/reise/midsommar-in-schweden–blueten–schnaps-und-lange-naechte-30100746Midsommar in Schweden:

Midsommar in Schweden: Blüten, Schnaps und lange Nächte

Blüten, Schnaps und lange Nächte

Bernt Bergkvist

Årsmöte för Olsnäs vatten och avlopps ekonomiska förening

juni 26th, 2019 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Tid: Lördagen 6 juli 2019 klockan 13:00
Plats: Holen i Olsnäs

Ärenden enligt stadgarna
Välkomna!
Styrelsen för Olsnäs vatten och avlopps ekonomiska förening.

Kallelse årsmöte samfälligheten

juni 24th, 2019 Skapad i Okategoriserat, Samfälligheten | Inga kommentarer »

Alla fastighetsägare kallas till 
årsmöte för Olsnäs Samfällighetsförening
lördag 6 juli kl 10.00 på Holen.
Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
hälsar styrelsen för Olsnäs Samfällighetsförening

Kriget mot lupinerna fortsätter

juni 21st, 2019 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

 

clip_image002

Blomsterlupinerna är vackra den korta tid de blommar med all sin färgrikedom, men är en extremt invasiv art som tränger ut andra arter och ska, enligt Naturvårdsverket, betraktas som en växternas mördarsnigel. Naturvårdsverket säger också att Lupinen är en snabbväxande flerårig art som sprids i huvudsak via frön som kastas ut explosivartat från frökapslarna. Den sprids också genom sitt kraftiga rotsystem. Naturvårdsverket säger vidare att blomsterlupinen utgör ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut växter i de miljöer de trivs i, som t ex vägkanter.

Styrelsen för samfälligheten bestämde för två sedan att förklara krig mot lupinerna i Olsnäs. Under städdagen gjordes kraftiga ansatser med att gräva bort lupiner med hela rotsystemet. Detta visade sig ha givit resultat och lupinerna har minskat rejält på den samfällda marken.

– Vi kommer att jobba vidare med att få bort lupinerna under den kommande städdagen i år. Målet är att göra Olsnäs lupinfritt och vi vädjar också till fastighetsägarna att medverka till ett lupinfritt Olsnäs, säger Sven Gräfnings ledamot i samfällighetens styrelse.

Sven vill också samla en grupp som kontinuerligt håller koll och tar bort nybildade lupinsamlinar i fäboden.

Text och foto Bernt Bergkvist