Välbesökt årsmöte

juli 7th, 2019 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Välbesökt årsmöte

Som alltid höll Olsnäs Samfällighetsförening sitt årsmöte på Holen och i strålande sol. I år var det också välbesökt med närmare 80 namn på deltagarlistan. Kanske deltagarrekord. Årsmötet leddes av ordföranden Karin Byström med Elisabeth Bergkvist som sekreterare.

Årsmötat leddes av Karin Byström, ordförande och Elisabeth Bergkvis, sekreterare

En av de viktigaste punkterna som togs upp för beslut var kommunens inriktning att överlåta drift och underhåll på ägarna av de enskilda vägar inom kommunen, totalt 33 mil. Där ingår också samtliga vägar som ägs av Olsnäs Samfällighetsförening. För detta ska också en lantmäteriförrättning genomföras med stora kostnader för fastighetsägarna. För Olsnäs del finns redan en sådan fungerande förrättning och styrelsen anser att någon ny  inte behöver göras. Läs utförlig artikel i Olsnäs Nytt juni 2019.
    Styrelsens förslag är att samfälligheten sluter avtal med kommunen om skötselbidrag av vägarna och yrkar på att ingen ny förrättning behövs. Det blir i princip samma som i dag.
    Årsmötet beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag.

Vägunderhållet är en stor utgiftspost och den gångna  vinterns intensiva snöande med plogning kostande närmare 55 000 kronor samt andra utgifter för underhåll på närmare 15 000 kronor. På förslag från styrelsen beslutade årsmötet om en höjning av samfällighetsavgiften från 500 till 700 kronor.

Styrelsens sammansättning blir som förra verksamhetsåret med Karin Byström som ordförande, ledamöterna Per Jobs, Erik Lundback, Christer Kungs, Pipar Carina Martinsson, Sven-Erik Lundback och Sven Gräfnings samt suppleanterna Elisabeth Bergkvist och Karin Skalk.
    Mats Rinaldo, nästan fast boende i Olsnäs, valdes till byuppsyningsman med ansvar för flaggans hissande och halande.
    Karin framförde också ett tack till de boende i Olsnäs för insatser som gör det trevligt att bo och vistas i Olsnäs.
   I övrigt se Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokoll, som inom kort finns på hemsidan.

Text och foto Bernt Bergkvist

Olsnäs-Nytt

juni 28th, 2019 Skapad i Olsnäsnytt, Samfälligheten | 2 kommentarer »

Olsnäs-nytt med information inför sommaren finns nu på anslagstavlan på Holen. Vill du ha ett eget ex hittar du det i tidningslådan. Eller så kan du läsa här. Klicka på Olsnäs-Nytt nedan eller Ladda ner

Tyska journalister på midsommarbesök i Olsnäs

juni 28th, 2019 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Under komidsommaren i fjol gjorde sex tyska journalister reportage om hur vi firar midsommar i Olsnäs. Flera av de stora drakarna i Tyskland hade senare inslag med bilder och artiklar. Journalisterna fick också lära sig hur man binder blomsterkransar, hur man dansar Små grodorna med mera. Resningen av vår vackra majstång imponerade stort på dem. Trots lite regn i början av festligheterna var det bra glada miner, se bilden.

Kicki Bergkvist tillsammans med tycka journalister som besökte Olsnäs 

Kicki Bergkvist, som arbetar på Visit Dalarna, Leksand, fick förfrågan från Visit Sweden om hon kunde ta emot gästerna och vara värd för dem under dagen. Resultatet blev ett antal artiklar med bilder. Se länken nedan. Troligen kommer det även i år journalister och besökare från Tyskland, som vill se och uppleva en äkta svensk midsommar.

https://www.berliner-zeitung.de/ratgeber/reise/midsommar-in-schweden–blueten–schnaps-und-lange-naechte-30100746Midsommar in Schweden:

Midsommar in Schweden: Blüten, Schnaps und lange Nächte

Blüten, Schnaps und lange Nächte

Bernt Bergkvist

Årsmöte för Olsnäs vatten och avlopps ekonomiska förening

juni 26th, 2019 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Tid: Lördagen 6 juli 2019 klockan 13:00
Plats: Holen i Olsnäs

Ärenden enligt stadgarna
Välkomna!
Styrelsen för Olsnäs vatten och avlopps ekonomiska förening.

Kallelse årsmöte samfälligheten

juni 24th, 2019 Skapad i Okategoriserat, Samfälligheten | Inga kommentarer »

Alla fastighetsägare kallas till 
årsmöte för Olsnäs Samfällighetsförening
lördag 6 juli kl 10.00 på Holen.
Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
hälsar styrelsen för Olsnäs Samfällighetsförening

Kriget mot lupinerna fortsätter

juni 21st, 2019 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

 

clip_image002

Blomsterlupinerna är vackra den korta tid de blommar med all sin färgrikedom, men är en extremt invasiv art som tränger ut andra arter och ska, enligt Naturvårdsverket, betraktas som en växternas mördarsnigel. Naturvårdsverket säger också att Lupinen är en snabbväxande flerårig art som sprids i huvudsak via frön som kastas ut explosivartat från frökapslarna. Den sprids också genom sitt kraftiga rotsystem. Naturvårdsverket säger vidare att blomsterlupinen utgör ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut växter i de miljöer de trivs i, som t ex vägkanter.

Styrelsen för samfälligheten bestämde för två sedan att förklara krig mot lupinerna i Olsnäs. Under städdagen gjordes kraftiga ansatser med att gräva bort lupiner med hela rotsystemet. Detta visade sig ha givit resultat och lupinerna har minskat rejält på den samfällda marken.

– Vi kommer att jobba vidare med att få bort lupinerna under den kommande städdagen i år. Målet är att göra Olsnäs lupinfritt och vi vädjar också till fastighetsägarna att medverka till ett lupinfritt Olsnäs, säger Sven Gräfnings ledamot i samfällighetens styrelse.

Sven vill också samla en grupp som kontinuerligt håller koll och tar bort nybildade lupinsamlinar i fäboden.

Text och foto Bernt Bergkvist

Fina kvällar på Ångbåtsbryggan

juni 16th, 2019 Skapad i Livet i fäbon | Inga kommentarer »

 

Solnedgång från Ånbåtsbryggan

De varma och fina kvällarna har lockat Olsnäsbor ut på Ångbåtsbryggan med fullpackade picknickskorgar för att njuta av umgänge, god mat och dryck och känslan av sitta ute på en brygga. 
    Det är rofyllt att sitta på bryggan, se och höra båtarna som sakta puttrar in mot båthamnen och se solen som sänker sig och sakta försvinner bakom Fågeludden.
    En liknande bild med solnedgången över Fågeludden har vi ofta sett i samband med SVT Dalarnas sändningar. Nu kan vi i sändningarna se en bild över båthusen och badplatsen.

Text och foto Bernt Bergkvist.

Sångsvanar i Åbäcken

juni 16th, 2019 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

 

Sångsvan med ungar i Åbäcken

Insänt till hemsidan med bild och text av Sven Gräfninngs.

“Familjelycka. Tre ungar blev det i år för svanparet som häckar i Åbäcken. Funderar på om vi i Sverige har någon annan fågelart som är så omtänksam och beskyddande mot sina ungar? Rogivande att helt öppet sitta nära och studera dem när de lugnt simmar runt och födosöker. I Olsnäs har vi länge försökt få till en fågelsjö i Åbäcken. Den börjar växa igen och behöver muddras. Tyvärr säger största markägaren nej medan alla andra markägare är positiva.”

Publicerat av Bernt Bergkvist

Nya båtbryggan på plats

juni 16th, 2019 Skapad i Båtklubben | Inga kommentarer »

 

Nya båtbryggan på plats

Den nya båtbryggan med ny landgång är nu på plats och också försedd med nya hållbara flytblock. Båtplatserna har också omfördelats för att mera anpassas till båtarnas storlek.

Observera att det fortfarande gäller att inget bad eller fiske får ske vid båtbryggorna.

Text & foto Bernt Bergkvist.

Flygbild 1960

juni 5th, 2019 Skapad i Okategoriserat | Inga kommentarer »

Här kommer nåt att klura på. Känner du igen gårdarna?
Nästan hela Olsnäs från ovan 1960. Är ingen överdrift att säga att Olsnäs vuxit rejält sen dess.