Oro för fiskodlingen

oktober 25th, 2007 Posted in Artiklar, Samfälligheten

I stället för utökad fiskodling utanför Barkdal i Österviken planerar nu Slotts Lax en fiskodling utanför Björka drygt fem kilometer från Olsnäsviken. Vad det betyder för vattenkvaliteten i viken vet vi inte, men en viss oro finns för att kvaliteten på vattnet på sikt kommer att försämras. Samfälligheten har därför skrivit till Mora kommun och begärt att etableringen ska avslås intill dess att det med säkerhet kan bevisas att vår oro är obefogad. Se bifogad skrivelse till Mora kommun.

Skrivelse till Mora kommun (PDF-format)

Posta en kommentar