Studiecirkel om Olsnäs

oktober 25th, 2007 Posted in Livet i fäbon, Samfälligheten

Nu är studiecirkeln om Olsnäs i full gång. Drygt 30 personer samlas varannan onsdag i Olsnäsgården för att berätta och dokumentera, så långt tillbaka i tiden man minns. Det är många som upplevt  Olsnäs på 40 och 50-talet, några också på 30-talet t ex Oskar Lööf och Bengt Wördén och nestorn, Sven Wikström, 90 år som klart minns Olsnäs även på 20-talet.

Till en av träffarna anmodades deltagarna ta med gamla foton från Olsnäs. Det blev en riktig nostalgitripp när gamla svart-vita fotografier cirkulerade rund för beskådning. Många minns personerna på fotona och många minns också hur öppet och fint Olsnäs varit en gång i tiden. Fotona kommer att föras över till digitalt och tanken är, att som en del i cirkeln, kunna visa de gamla fotona som ett bildspel kanske till hösten på Olsnäsgården. Se bilderna.

Karin Byström, suverän motor och cirkelledare, säger: -Tanken med cirkeln är att vi ska försöka dokumentera samtliga fastigheter i Olsnäs och så långt vi kan berätta historien bakom de äldsta fastigheterna. Vi vill nu att alla, oavsett ålder på fastigheten, skriver ner det du känner till om ålder och vilka som bott och bor på fastigheten. Har du några gamla foton som vi kan få låna, så är vi mycket tacksamma. Lämna det till Karin eller Bernt.

Cirkeln kommer att jobba vidare under våren och fortsätta till hösten igen. Hur länge vi kommer att hålla på vet vi inte. Målet är att göra en dokumentation över Olsnäs från långt tillbaka i tiden fram till nutid. Vi återkommer fortlöpande med information om cirkeln.

Posta en kommentar