Studiecirkeln avslutad för den här gången

april 17th, 2008 Posted in Okategoriserat

I onsdags den 16 april -08 avslutades studiecirkeln "Olsnäs förr och nu" med en uppsum-mering och en blick framåt av det material i form av berättelser, bandinspelningar, foton, kartor och annan fakta om Olsnäs förr och nu.
    Målet med cirkeln är ju att dokumentera Olsnäs och pubicera det i bokform. Idén är en bok i A4-format med svart/vita bilder, kartor och texter. Kanske en upplaga av 300 ex och en kostnad per bok av ca 200 kronor. Vi hoppas att varje familj i Olsnäs köper minst ett exemplar. Troligen blir det flera böcker till varje familj. Samfälligheten har reserverat 20 000 kronor till projektet och nu påbörjas undersökningar var ytterligare pengar kan sökas.

Planerat innehåll
Vi har skissat på några rubriker, brödtexter och bilder.
Fäbodlivet – där vi från olika källor, intervjuer och berättelser beskriver hur fäbodlivet gestaltat sig under åren och hur livet varit på fäboden sommar som vinter.
Olsnäsgården – hur Olsnäsgården utvecklats från Kolargård med sina arrendatorer till att EFS köpte in gården och nyttjar den som kursgård.
Fastigheter – Följa upp de 16 fastigheter som registrerades vid storskiftet och försöka följa släkterna och ägarna genom tiden. Övriga fastigheter beskrivs kort med ägare och varifrån huset och tomten härstammar.
Barnen i Olsnäs – hur och vilka lekar barnen lekt under åren. Var de badat som barn mm.
Jakt och fiske – har varit en central del i livet i Olsnäs. Beskriva hur jakten och fisket bedri-vits under åren.
Gamla platser – inne i fäboden och i skogen finns namn på många platser. Dessa anges på en karta.
Foton – på människor, hus, platser och annat som tagits under åren och upplåtits för visning och publicering.
Olsnäs i nutid – byggandet av badplatsen, piren, ångbåtsbryggan, strandpromenaden mm.
Övrigt – som är av intresse.

Delredovisning
Bildutställning – på Olsnäsgården av ett 25-tal bilder.
Bildvisning – på Olsnäsgården för alla intresserade någon gång under sommaren -08.
Presentation – på Holen efter fäbodgudstjänsten den 6 juli av studiecirkelns resultat.
    Vid presentationen på Holen kommer även bilder med oidentifierade personer att visas. Det är viktigt att vi får så många personer som möjligt på korten identifierade.

Fortsättning
Insamlingen av material och fakta är långt i frän avslutad och för att inte göra något förhastat kommer studiecirkeln "Olsnäs förr och nu" att fortsätta även nästa höst. Vi tackar Olsnäsgården för att vi fått vara i deras mycket bra och kämpliga lokaler.

                                                                                                    Bernt Bergkvist

Posta en kommentar