Archive for februari, 2009

Rovdjursinventering i Olsnäs

onsdag, februari 25th, 2009 Posted in Jaktlaget | No Comments »

     Under tisdagen den 24 februari gjordes en länsomfattande inventering av rovdjuren lodjur, varg och djärv. Så även inom Olsnäs viltvårdsområde och inventeringen gjordes av jakt-ledaren Bertil Pellas och undertecknad.      Genomsökningen gjordes på skoter från slakteriet utmed Limåvägen till ...