Rovdjursinventering i Olsnäs

februari 25th, 2009 Posted in Jaktlaget

     Under tisdagen den 24 februari gjordes en länsomfattande inventering av rovdjuren lodjur, varg och djärv. Så även inom Olsnäs viltvårdsområde och inventeringen gjordes av jakt-ledaren Bertil Pellas och undertecknad. 
    Genomsökningen gjordes på skoter från slakteriet utmed Limåvägen till Limåviken. Därefter runt hela udden in i Olsnäsviken till Tjuva. Därifrån över Snickarbacken och Hol-backen till Wördéns stuga och vidare till Bengtsarkolningen. Tillbaka till Olsnäs via Pellas vändplan och Sturhol.
    Inventeringen görs för att länsstyrelsen ska få en bild av rovdjursläget och kunna besluta om ev. skyddsjakt.

                                  Bertil Pellas kollar ett spår efter hjort.

Bernt Bergkvist            Jaktledare Bertil Pellas kollar ett spår

Posta en kommentar