Fortsatt arbete med Olsnäs förr och nu

mars 16th, 2009 Posted in Okategoriserat

Arbetet med att dokumentera fastigheterna inom Olsnäs fortsätter. Flera av de 16 fastig-heter som fanns vi storskiftet 1824 är i det närmaste dokumenterade. Karin Byström och Inga Eriksson har gjort och gör fortfarande ett stort arbete med att gå tillbaka flera släktled för att dokumentera ägarförhållandena.
    -Fortfarande återstår det många "moderna" fastigheter som ännu inte dokumenterats. Vi i arbetsgruppen; Karin Byström, Inga Eriksson, Sven Gräfnings och Bernt Berg-kvist, vill gärna få in uppgifter på alla fastigheter, säger Karin Byström.
    Målet är att samla alla dokumentation i en bok. Bokens utseende, omfång och innehåll är viktig. Hur mycket text? Hur många bilder? Bokens storlek? Vad får den kosta? Hur stor upplaga ska tryckas? Det är några frågor som diskuteras i gruppen. En annan viktig fråga är hur det slutliga arbetet med boken – utskrifter, layout, tryckning m.m. – ska göras och finansieras. Sponsorer till boken är välkomna att höra av sig och även de som kan lämna tips var bidrag kan sökas.
    Arbetet pågår också av Ture Sors, Stig Jonsson och Åke Alm att dokumentera Olsnäs-gårdens tillkomst och utveckling fram till våra dagar. Bergslagsgården, som den tidigare hette, har dokumenterats utförligt av Bernth Tegskär, Karin Byström m fl.
    Arbetsgruppen har studerat ett antal böcker från olika Leksandsbyar för att bilda sig en uppfattning hur de arbetat fram texter och bilder till en färdig bok. Kostnader och upplagor har också diskuterats med några byar.

Bildvisning den 14 april på Olsnäsgården
Sven Gräfnings har fått in ett antal bilder med människor som är okända för honom och övriga i gruppen. Därför anordnas en bildvisningskväll den 14 april kl.18.30 på Olsnäsgår-den. Välkomna så många som möjligt för att hjälpas åt att identifiera personer och platser på korten.

Bernt Bergkvist

Posta en kommentar