Stor uppslutning i båtklubbens årsmöte

maj 23rd, 2010 Posted in Båtklubben

I strålande sol, varmt och Siljan blank som en spegel hade Olsnäs båtklubb sitt årsmöte ute på ångbåtsbryggan. Det var många som hade hörsammat kallelsen och slutit upp med rekorddeltagande på 32 av de 61 medlemmarna i klubben.
    Verksamheten har varit stor även under vinterhalvåret med olika åtgärder i hamnen och med rampen. Prickarna i och utanför viken har flyttats av isen, men lagts tillrätta. Styrel-sen omvaldes och besår även kommande verksamhetsår av Bernt Bergkvist, ordförande, Christer Stolt, vice ordförande, Christer Kungs sekreterare, Erik Martinsson, hamnkapten samt Lasse Dahlberg, Göran Sundén och Owe Matsson.

Arbetsdag
Som alltid vid årsmötet, samt på hösten, är det obligatorisk arbetsdag. I år lades stora bryggan på plats efter borttagningen av sjögräsrötterna och bommarna sattes ut. En ny brygga vid rampen gjordes klar och har sänkts något för att underlätta i och urstigning samt städning av området. Badplatsgruppen var också på plats och fick hjälp med isättning av badbryggorna.   

Lötgrind. Årsm. OBK -10 014Lötgrind. Årsm. OBK -10 015

Lötgrind. Årsm. OBK -10 016Lötgrind. Årsm. OBK -10 018

Klicka på bilderna för att få dem större.
Text och foto: Bernt Bergkvist

Posta en kommentar