Stor uppslutning på årsmötet

juli 12th, 2010 Posted in Livet i fäbon

Det vackra och varma vädret bidrog till att årets årsmöte var mycket välbesökt. Styrelsen förändrades på sätt att den gamle trotjänaren Ingemar Lissel avgick efter 35 år i styrelsen. Han har genom åren gjort stora insatser för Olsnäs. Ett av dessa är den nya brevlådeställ-ningen som Ingemar ansvarade för ned hjälp av några andra Olsnäsbor. Ingemar avtacka-des med kruka med blommor och fick stående applåder. Ny i styrelsen som suppleant invaldes Börje Wördén.
    Karin Byström informerade om det pågående arbetet med dokumentationen “Olsnäs förr och nu”. Erik Martinsson. Magnus Lans och Christer Kungs informerade om arbetet med avloppsfrågan i Olsnäs.

Majstångsresningen med dans på kvällen
Vid 17-tiden började Olsnäsborna med sina gäster samt andra besökare att samlas med blommor vid majstången.
    I sedvanlig ordning kläddes den nu tre meter avkortade stången och till musik av inte mindre än 19 spelemän, alla med anknytning till Olsnäs. Det tvinnade gräset lindades runt stången. Blomsterbuketterna sattes noggrant fast på dalpilarna, granarna fick sina ordinarie platser och slutligen de två hjärtan i tvinnade björkruskor.
    Stången restes sedan under ledning av Sören Pellas och de ca tvåhundra närvarande hôjade högljutt. Lisa Bergkvist hissade flaggan och Rune Lissel höll midsommartalet och mindes tillbaka sina bardoms somrar på 30 och 40-talet.
    Små grodorna, Tre små gummor och många flera danser lektes fram för både barn och vuxna under ledning av Pipar Lena Karlsson och till musik av spelemännen.
    I lott- och korvstånden var det full kommers. Den nya arbetsfördelningen, som provades i fjol. fungerade perfekt, tyckte Sven Gräfnings i festkommittén. På kvällen tog Magnus Smångs över med sin dansvänliga musik. Här kunde nog Olsnäsborna vara lite mer aktiva.
    Det var en midsommar i gammal traditionell stil i ett fantastiskt fint och varmt väder och som traditionen också bjuder knott, myggstift och beckolja. Det senare bjöds ut av Erik Lundback.

Klicka på bilderna för att få dem större!

Midsommar, Olsnäs -10 009Midsommar, Olsnäs -10 014

Midsommar, Olsnäs -10 016Midsommar, Olsnäs -10 021

Text och foto: Bernt Bergkvist

Posta en kommentar