Intresset stort för “Olsnäs förr och nu”

juli 29th, 2010 Posted in Livet i fäbon

Informationen från redaktionsgruppen “Olsnäs förr och nu” lockade många till Olsnäskyr-kan. Bernt Bergkvist redogjorde en del av avsnitten som kommer att ingå i den planerade boken där Bergslagsgården och nuvarande Olsnäsgården kommer att få ett stort utrymme.
    Sven Gräfnings visade sitt fantastiskt fina bildspel “Olsnäs förr och nu” med bilder från fäbodlivet, barn och vuxna som levde på den tiden, barn och vuxna som idag bor eller vistas på sin fritid i Olsnäs samt vackra bilder från Olsnäs och naturen kring Olsnäs.
    Inga Eriksson och Karin Byström gick igenom släkthistorien från tre av de 16 fastigheter från tiden före och efter storskiftet i Olsnäs 1824. En intressant genomgång som visar på ett släktskap mellan gårdarna sedan lång tid tillbaka. Ett stort och tidsödande arbete som Inga och Karin lagt ner på forskningen på de 16 fastigheterna.

Boken klar till sommarn 2011
Arbetet för att göra boken klar pågår och Sven Gräfning har nu fotograferat drygt 100 av de 115 fastigheter som kommer att kortfattas beskrivas i text och bild. Det kommer också att vara många bilder från fäbodlivet, men också från nutid.
    Intresset för boken har visat sig vara stort och många her redan tecknat sin intresse-anmälan, som för redaktionsgruppen är viktig för att kunna beställa rätt upplaga från tryckeriet. I samband med Olsnäs-Nytts utgivning i höst kommer information om betalning av boken. Informationen kommer också på hemsidan. Boken planeras vara klar för ut-givning till årsmötet på Holen 2011. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sitt intresse för boken till Karin Byström epost: karinbystrom@spray.se.

Text och foto: Bernt Bergkvist 

Sjötur mm -10 043Sjötur mm -10 044

Sjötur mm -10 049

  1. En kommentar to “Intresset stort för “Olsnäs förr och nu””

  2. By Karin B on jul 29, 2010

    Min e-post adress är karinbystrom@spray.se. alltså ingen punkt i namnet.

Posta en kommentar