Archive for mars, 2011

Namnskylt på ångbåtsbryggan

torsdag, mars 31st, 2011 Posted in Samfälligheten | No Comments »

Vill du ha en nmnskylt på ångbåtsbryggan till sommaren? Då är det hög tid att beställa den. Skylten kostar 250 kronor/st och betalas in på samfällighetsföreningens postgiro som är 439 77 40 – 4. Texta det namn som ska stå ...

Förfrågan om ändring av detaljplanen

tisdag, mars 8th, 2011 Posted in Samfälligheten | No Comments »

Vid samfällighetsföreningens styrelsemöte i februari 2011 behandlades en förfrågan från en boende i Olsnäs hur styrelsen ställer sig till en ändring av detaljplanen för att få möjlighet att bygga större bostadsyta än de 70 m2, som nu är tillåtet. Efter ...