Förfrågan om ändring av detaljplanen

mars 8th, 2011 Posted in Samfälligheten

Vid samfällighetsföreningens styrelsemöte i februari 2011 behandlades en förfrågan från en boende i Olsnäs hur styrelsen ställer sig till en ändring av detaljplanen för att få möjlighet att bygga större bostadsyta än de 70 m2, som nu är tillåtet. Efter diskussion beslutade styrelsen att medge att bostadsbyggnad tillåts till högst 100 m2.
    Mot beslutet reserverade sig två av ledamöterna. Styrelsen beslöt vidare att kostnaden för en ev. ändring av detaljplanen inte ska belasta samfällighetens budget. Några medel för kostnader för en ev. ändring finns inte i kassan och någon extra uttaxering är heller inte aktuell.

Lite historik
Den 5 oktober 1970 beslöt byggnadsnämnden i Siljansnäs kommun att uppdra till lant-mäteriet att upprätta byggnadsplan för Olsnäs och Lundbjörken. I november 1975 var lantmäteriet klar med förslaget och planen ställdes ut i Leksands kommun, som övertog ärendet efter kommunsammanslagningen 1974. Efter vissa förändringar som krävdes av fastighetsägare i Olsnäs fastställdes byggnadsplanen den 20 oktober 1978 och byggytan av bostadshus till 70 m2.

Posta en kommentar