Boken om Olsnäs

april 23rd, 2011 Posted in Livet i fäbon

Boken om Olsnäs förr och nu är snart färdig och kommer att släppas till årsmötet på Holen lördagen den 9 juli 2011. Priset blir 300 kronor. Beställ boken/böckerna genom att betala in beloppet för antalet beställda böcker till samfällighetsföreningens postgironummer  439 77 40 – 4. De beställda böckerna delas då ut i samband med årsmötet. Glöm inte att ange namnet på talongen. Böckerna kan också köpas på årsmötet, men ta då  med jämna pengar. Vill du veta mera, så går det bra att ringa någon i arbetsgruppen; Karin Byström 232 26, Sven Gräfnings 220 58, Inga Eriksson 220 98 eller Bernt Bergkvist 232 23.

Innehåller mycket fakta
Boken är på 300 sidor och kommer att innehålla fakta och uppföljning av ägarna tlll de 16  fastigheter som fannns vid Storskiftet 1824. Samtliga fastigheter har fotograferats med en kort presentation, som ägarna själva har gjort. Bergslagsgårdens och senare Olsnäs-gårdens historia har dokumenterats. Boken innehåller flera berättelser om fäbodlivet fram till den sista ölkallan 1963. Det “moderna” Olsnäs har också sin plats i boken. I samband med studiecirklarna kom det in många fina kort från svunna tider. Boken kommer att kunna visa många av dessa historiska bilder på människor i Olsnäs.

Slutarbete för arbetsgruppen
Vi har varit en arbetsgrupp på fyra personer som arbetat med det underlag vi fått in, gjort intervjuer med många personer som känner till Olsnäs historia, följt upp gamla och nya fastigheter och valt ut bilder. Just nu pågår slutarbetet. Karin arbetar med layout och lägger in texter. Sven har på ett proffsigt sätt valt ut bilder. Inga har, tillsammans med Karin, dokumenterat fastighetern både äldre och nyare. Bernt har skrivit manus till avsnitt om fäbodlivet och modern tid. Vi har haft mycket hjälp av flera Olsnäsbor, som vi presenterar i boken. När vi nu är inne i slutskedet kan vi konstatera att Olsnäs fäbod har haft och har fortfarande en spännande och intressant historia. Vi hoppas att vi kunnat återge detta i boken.

Bernt Bergkvist

Posta en kommentar