Årsmöte med Olsnäs båtklubb

maj 15th, 2011 Posted in Båtklubben

Medlemmarna i Olsnäs båtklubb kallas till årsmöte lördagen den 4 juni 2011 kl. 09.00 vid båtklubben – piren. Dagordning enligt stadgarna.
    Arbetsdag med isättning av bommarna, städning, gräsklippning, buskklippning mm. Ta med verktyg.
    Efterfrågan finns på båtplatser. Om någon båtplats innehavare inte kommer att använda sin plats under säsongen, meddela detta till styrelsen, så kan platsen hyras ut.

Posta en kommentar