Båtklubbens årsmöte 2011

juni 6th, 2011 Posted in Båtklubben

I strålande sol och härlig värme hade Olsnäs båtklubb sitt 19:e årsmöte vid piren. Båtklub-ben bildades den 4 juli 1992 efter samfällighetsföreningens årsmöte på Holen. Läs mera om Båtklubbens historia i boken om Olsnäs, som släpps vid årsmötet den 9 juli, se tidigare artikel på hemsidan. 33 medlemmar hade hörsammat kallelsen och kom till årsmötet och arbetsdagen.
    Det blev ingen förändring i styrelsen  och  fortsätter kommande verksamhetsår sitt arbe-te med Bernt Bergkvist som ordförande, Christet Kungs, Lasse Dahlberg, Erik Martinsson och Göran Sundén som ledamöter. Ove Matsson och Christer Stolt som suppleanter.

Arbetsdagen
Bommarna på de båda bryggorna sattes dit och lilla bryggans infästning för landgången böts ut. Buskar klipptes ner och kördes bort, gräset klipptes och delar parkeringsplatsen krattades. Tidigare under veckan reparerades stora brygggan, som gick sönder i samband med islossning och kraftiga vindar. Nu är allt välordnat och bommarna väntar på sina båtar.
    Det är kö på båtplatser och några platser har stått tomma en tid. Vi ser gärna att alla platser är fyllda. Hyr eller låna ut din båtplats till någon i kön. Tag kontakt med någon i styrelsen.

Några bilder från arbetsdagen. Klicka på bilderna för att få dem större.    

Årsmöte OBK -11 003Årsmöte OBK -11 009Årsmöte OBK -11 005Årsmöte OBK -11 010

Årsmöte OBK -11 006Årsmöte OBK -11 004

Posta en kommentar