Simskolan i full gång

juli 13th, 2011 Posted in Livet i fäbon

Årets simskola i Olsnäs är i full gång med ett trettiotal barn och minst lika många föräldrar och anhöriga på bryggan. Även i år är simskolan fulltecknad med främst barn från Olsnäs, men också från Siljansnäs.
    Ny ansvarig simlärare i år är Gunilla Gräfnings, som med hjälp av de “gamla rävarna” Pilar Carina Martinsson, Pipar Marie Karlsson, Pipar Lena Karlsson och ny för i år Mia Tägt.
    Lektionen börjar på land med uppvärmning där även föräkdrarna deltar. Därefter delas barnen upp i tre grupper beroende på ålder och kunskap. Yngsta gruppen närmast stranden, mellangruppen lite längre ut och stora gruppen ute vid yttersta flytbryggan. Trots dagens (onsdagen den 13 juli) kylslagna vattentemperatur 16-17 grader var det full aktivitet i vattnet och ingen tvekade att hoppa i.
    I boken om Olnäs finns ett avsnitt som beskriver simskolans utveckling från starten den 1 juli 1971 och fram till nuvarande simundervisning.

Text: Bernt Bergkvist
Foto:  Lisa Bergkvist

Klicka på bilderna för att få dem större.

Simskola -11 001Simskola -11 002

Simskola -11 008 Simskola -11 007  Simskola -11 009 Simskola -11 024

 

Posta en kommentar