Ingen ny detaljplan för Olsnäs

mars 20th, 2012 Posted in Samfälligheten

Kommunen har avbrutit arbetet med ändring av detaljplan för Olsnäs. Skälet är att med en öka byggrätt kan det bli problem med dricksvattenförsörjningen. Helt stängt behöver det inte bli för utskottet lämnar en liten dörr på glänt. Se nedan den citerade beskrivningen av ärendet samt beslutet som fattats av Utskottet för samhällsbyggnad den 12 mars 2012 med diarienummer 2011/234.214.

SB § 31

Ändring av detaljplan för Olsnäs fäbod, Siljansnäs

Ärendebeskrivning
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 1 juli 2011 att lämna positivt planbesked för att ändra detaljplanen för Olsnäs fäbod. Den nuvarnade byggrätten om max 70 m2 för huvudbyggnad ansågs vara för liten för dagens behov.

Olsnäs fäbod försörjs idag med vatten dels från enskilda vattentäkter, dels från en gemensam vattentäkt. En utökning av byggrätten medför ett ökat behov av dricksvatten. Det är idag mycket tveksamt om nuvarande vattentäkter kan försörja fäboden med vatten om andelen permanentboende ökar.

Det är inte lämpligt att ändra detaljplanen för att medge en ökad byggrätt om det inte är möjligt att försörja bebyggelsen med dricksvatten. Innan vattenförsörjningen är klarlagd kan detaljplaneändringen inte genomföras. Om tillräcklig vattenförsörjning kan anordnas kan planarbetet påbörjas på nytt efter en förnyad ansökan om planbesked.

Utskottets beslut

1.   Avbryta planarbetet

Posta en kommentar