Rapport från avloppsgruppen

maj 21st, 2012 Posted in Livet i fäbon

Vi har fått in 35 st anmälningar vilket är för få för att dra igång projektet som det ser ut nu. Vi jobbar med att hitta andra lösningar på utförande, tryckledning i stället för självfallsled-ning.
    Gruppen har haft möten med kommunen och diskuterat vad de kan bidra med t ex hjälp med projektering av ledningsnätet mm. Kommunen ser det vi håller på med som ett pilot-projekt för avloppslösning. Vi har även haft ett möte med Leksands sparbank ang. finansiering av projektet. Ny kontakt med annan bank ska tas denna vecka.
    Målet är att vi ska ha en lösning klar till midsommar, så att vi kan kalla till ett möte och bestämma om vi ska dra igång projektet eller avbryta och betala tillbaka anmälningsav-giften.

Christer Kungs
Ordförande i avloppsgruppen

Posta en kommentar