Båthusen numreras

juni 8th, 2012 Posted in Samfälligheten

Samfällighetens styrelse har tagit beslut  att numrera båthusen bl a för att lättare kunna identifiera båthusen. För detta ändamål har skyltar tillverkats med områdesbeteckning och nummer.
    Numreringen har börjat söderifrån och har följande indelning: PH Pellasholen,
PV Pellaskälla – Vôdbacken, VB Vôdbacken – Badplatsen, BP Badplatsen – Piren samt
ÄV Ärbäsvärpä.
    Kostnaderna för skylten, material och arbete, är 100 kronor och kommer att debiteras innehavaren båthusplatsen i samband med uttaxeringen i oktober.

Båthus - numrering 001Båthus - numrering 002

Posta en kommentar