Årsmöte i båtklubben med arbetsdag

juni 8th, 2012 Posted in Båtklubben

Båtklubben har haft sitt tjugonde årsmöte och det blev förändringar i styrelsen. Göran Sundén avgick efter 20 år i styrelsen. Ett stort tack till Göran för sitt arbete i styrelsen. I hans ställe valdes suppleanten Christer Stolt till ledamot på två år. Lasse Dahlberg omvaldes på två år, Bernt Bergkvist omvaldes som ordförande på ett år och som suppleant på ett år nyvaldes Mats Rinaldo. Ove Matsson omvaldes som suppleant. Christer Kungs och Erik Martinsson har ett år kvar som ledamöter. Till revisorer omvaldes Ingvar Ahlfort och nyvaldes Lars Andersson. Som valberedning omvaldes Mats Dunder (sammankallande) och Dan Tägt.

Nya flytkroppar
På grund av att de beställda flytkropparna/flytblocken med tillbehör inte kommit till arbets-dagen efter årsmötet flyttades arbetsdagen fram till den 6 juni. Ett 15-tal medlemmar stäl-lde upp monterade de nya flytkropparna till bommarna på stora bryggan och satte i bom-marna. Nu är det fritt fram för att låta båtarna “gå av stapeln” (sjösättas) vid både stora och lilla bryggan.

Klicka på bilderna för att få dem större.

Ärsmötet mm 001Bryggarbete mm 006Bryggarbete mm 005Bryggarbete mm 007Bryggarbete mm 008

Posta en kommentar