Kallelse till årsmöte 2012

juni 19th, 2012 Posted in Samfälligheten

Medlemmar i Olsnäs samfällighetsförening kallas till årsmöte lördagen den 7 juli 2012 kl. 10.00 på Holen. Ärenden enligt stadgarna. Välkomna!
    I samband med årsmötet och majstångsresningen kommer Olsnäsboken att säljas. Priset är som tidigare 300 kronor.

Majstångsresning

Kl. 17.00 samlas vi med blommor och blader för att maja vår stång. Vi hoppas också på att många spelemän kommer till Sarénsgården och spelar upp sig inför inmarschen till Holen och majstången. Sören Pellas leder på ett vant och säkert sätt resningen av stången. Dansen kring majstången leds av systrarna Pipar Carina Martinsson och Pipar Lena Karlsson.
    Under hela hela majstångsresningen och dansen på kvällen finns som vanligt lotter, korv och läsk att köpa. Festkommittén har gjort en förteckning på vilka som ansvarar för försäljningen under kvällen. Sammankallande gör gruppen är Annica Sarén och Anders Tägt. Kl. 21.00 börjar dansen på en ny och fin dans-bana. Så välkomna och premiärdansa.

Posta en kommentar