Förändringar i styrelsen

juli 8th, 2012 Posted in Samfälligheten

Vid samfällighetsföreningens årsmöte den 7 juli blev det förändringar i styrelsen. Nils Gräfnings avgick efter att varit ledamot i styrelsen sedan 1978 och vice ordförande sedan 1995. Totalt 34 år i samfällighetsföreningens styrelse. Bernt Bergkvist avgick efter 16 år som ordförande och med elva år som revisor. Inger Tägt och Börje Wördén avgick båda som suppleanter. De avgående avtackades av samfällighetsföreningen genom Bertil Pellas.
    Till ny ordförande valdes Karin Byström. Pipar Carina Martinsson och Sven-Erik Lundback omvaldes på två år och nyval på två år av Sven Gräfnings samt fyllnadsval på ett år av Per Jobs. Kvarstående ett år Erik Lundback och Bertil Pellas. Till suppleanter valdes Elisabeth Bergkvist och Christer Kungs.
    Bernth Tegskär avgick som revisor och ersattes av Mikael Roos. Tomas Eriksson omvaldes som revisor. Till revisorsuppleanter omvaldes Olle Stark och nyval av Jan Skarner. Valberedningen omvaldes med Arne Markus som sammankallande samt Anders Tägt och Mikael Stark.
    Till byuppsyningsman (flaggansvarig) valdes Bernt Bergkvist. Badplatsgruppen består av Sven-Erik Lundback sammankallande, Olle Stark och Tommy Hanses. Festkommittén består av Annica Sarén sammankallande, Karin Skalk, Kerstin Olander och Lena Tägt.

Olsnäsmids. -12 008

Posta en kommentar