Information från avloppsgruppen

augusti 3rd, 2012 Posted in Livet i fäbon

Nu i sommar har grundvattnet på vissa håll i Olsnäs bedömts som otjänligt på grund av höga halter av E.Coli och koliforma bakterier. Detta aktualiserar naturligtvis avloppsfrågan och i förlängningen kan det vara badvattenkvaliteten i Olsnäsviken det handlar om.
    Vid sitt senaste sammanträde beslutade interimsstyrelsen för Olsnäs avlopps ekonomiska förening, att bjuda in alla medlemmar till ett ömsesidig informationsmöte. Mötet kommer att hållas lördagen den 18 augusti 2012 kl. 10.00 på Olsnäsgården. Avsikten med mötet är dels att informera medlemmarna om den aktuella situationen och dels att ta reda på medlemmarnas åsikter om hur interimsstyrelsen ska agera i fortsättningen. Observera att det fortfarande  är öppet att ansöka om medlemskap för dem som ännu inte bestämt sig. Den tidigare annonserade tidsfristen har förlängts till och med mötet den 18 augusti. För ytterligare information kontakta någon i interimsstyrelsen.

Posta en kommentar