Nytt hopp för lösning av avloppsfrågan

september 2nd, 2012 Posted in Livet i fäbon

Det tändes ett nytt hopp att lösa den segdragna frågan om ett gemensamt avloppssystem för Olsnäs efter lördagens möte där politikern Annelie Stenberg och tillsynschef Olle Ryberg vid Miljö och hälsa deltog.
    Drygt 30 Olsnäsbor hade samlats i Olsnäsgården och avloppsgruppens ordförande Christer Kungs inledde mötet och informerade om läget för dagen. 36-37 fastigheter är för tillfället intresserade av att fortsätta arbetet med avloppsfrågan, beroende på kostnaden i slutänden. Det behövs en bra finansieringsmodell för att ytterligare ett femtontal  fastighe-ter ska ansluta sig till projektet. 
    Olle Ryberg informerade om att kommunen kommer att ställa krav på att ägare till anläggningar som fått anmärkningar måste åtgärda dessa. Eventuellt kan ett vitesföre-läggande att åtgärda avloppet bli aktuellt. Han ansåg det som den bästa lösningen att ansluta fastigheten till det planerade gemensamma avloppet i stället för egna lösningar.
    Annelie Stenberg kunde inte utlova något ekonomiskt stöd från kommunen, men lovade att undersöka möjligheten med kommunal borgen av lån tecknat av föreningen. För detta krävs att avloppsgruppen ställer samman en finansieringsplan med uppgifter om beräknade kostnader samt egen insats.
    Efter att mötet avslutat samlades delar av avloppgruppen, förstärkta med Mikael Roos och Uno Bergström, och diskuterade olika förslag på finansieringsplaner och storleken på en egen insats. Mikael Roos åtog sig utforma förslag, som gruppen kommer att ta ställning till och vidarbefordra till samtliga fastighetsägare i Olsnäs. Uno Bergström åtog sig att undersöka möjligheterna till bidrag från Leader Dalarna. Kostnaderna för att lägga ner en slang för vattenförsörjning diskuterades också inom gruppen.  Information till fastighets-ägarna om egen insats och beräknad totalkostnad kommer så fort som kommunen tagit ställning till en eventuell borgen för lån och finansieringsplanen är klar. Då blir det för fastighetsägarna i Olsnäs, att ta ställning till anslutning och delaktighet i det gemensamma avloppssystemet.
 
Bernt Bergkvist

Posta en kommentar