Olsnäs avlopps ekonomiska förening håller årsmöte

februari 1st, 2013 Posted in Livet i fäbon

Lördagen den 9 februari 2013 kl. 10.00 i Sockenstugan, Siljansnäs hålls ett första årsmöte för bildande av Olsnäs avlopps ekonomiska förening. På årsmötet ska beslut tas om gemensamt  avlopp, antagande av stadgar samt val av styrelse. En interimsstyrelse har hittills arbetat med frågan. Förslag till stadgar och kallelse tll årsmötet har sänts till samtliga som anmält sitt intresse för ett gemensamt avlopp.
    Förutom nödvändig formalia för bildande av föreningen skall också förhandsbesked från banken redovisas om det är klart till mötet, reviderad budget samt offerter från leveran-törer.
    – Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sitt intresse för ett gemensamt avlopp och gå med i föreningen. Tag kontakt med mig eller någon annan i föreningen, säger  Christer Kungs, ordförande i interimsstyrelsen.

Bernt Bergkvist

Posta en kommentar