Avloppsföreningen bildad

februari 9th, 2013 Posted in Samfälligheten


På lördagsförmiddagen den 9 februari 2013 hölls möte i Sockenstugan, Siljansnäs för att bilda Olsnäs avlopps ekonomiska förening. Av de 45 anmälda intressenterna hade 24 tagit sig till Sockis i snövädret. Det var ett enhälligt beslut att föreningen skulle bildas.

Styrelsen bildas
Interimsstyrelsen upplöstes efter att under tre år arbetat med att intressera Olsnäsborna för ett gemensamt avlopp, undersökt markförhållanden om lämplig ledningsdragning och placering av reningsverket, kontaktat leverantörer och ansvariga på kommunen mm. Ett mycket gediget och tålamodsprövande jobb som interimsstyrelsen lagt ner.
På mötet valdes styrelsen, som nu består av ordförande Magnus Land, vald på ett år, ledamöterna Christer Kungs och Erik Martinsson, valda på två år samt ledamöterna Karin Byström och kassören Jan Skarner på ett år. Till suppleanter på ett år valdes Ulf Lundström och Karl-Erik Eriksson. Samtliga utom Jan Skarner och Ulf Lundström har ingått i interimsstyrelsen.

Administrativa arbetet fortsätter
Det administrativa arbetet fortsätter i den nya styrelsen. Ett lån på 2,7 miljoner kronor från Leksands Sparbank har muntligen utlovats. En ansökan har ingivits till Leksands kommun om borgen på lånet från Sparbanken.
Om inga oförutsedda händelser inträffar beräknas kostnaderna för ledningsnätet och reningsverket uppgå till ca 100 000 kronor per ansluten fastighet beräknat på de 45, som i dagsläget anmält sig till föreningen. Varje medlem betalar en kontantinsats på 40 000 kronor.
Grävning på den egna tomten, trekammarbrunn och ledningar till nätet bekostas av medlemmen själv.
-Det kommer att finnas möjlighet att ansluta sig till det gemensamma avloppet vid senare tillfälle. Utformningen på reningsverket gör att det går att bygga ut i framtiden, säger Christer Kungs.

Arbetet kan påbörjas i mars
Under förutsättning att lånet beviljas och tillstånden klara kan grävningsarbetet påbörjas i mars.
-Vi börjar med utloppsledningen norr om piren när vattenståndet är lågt och fortsätter med reningsverket, som planeras ligga strax söder om vägen till Ärbäsvärpä och helt under jord, säger Christer Kungs.
Grävningsarbetet pågår till början av juni då det görs uppehåll under sommarmånaderna. I slutet av augusti återupptas grävningsarbetet igen. Samtidigt som avloppsledningen läggs ner läggs också ner ledning för vatten. På vissa avsnitt i ledningsnätet planerar också Dala Kraft att lägga ner luftledningar.
-Den som vill veta mer kan kontakta någon i styrelsen, avslutar Christer Kungs.

Bernt Bergkvist

Posta en kommentar