Information från avloppsföreningen

april 18th, 2013 Posted in Avloppsföreningen

Det första spadtaget för det gemensamma avloppsreningsverket med tillhörande ledningsnät har nu äntligen tagits. För er som ännu inte är medlemmar i avloppsföreningen finns fortfarande möjlighet att bli det. När ledningsdragningen är gjord utanför en fastighet innebär det dock stora extrakostnader att i efterhand gräva upp ledningen och göra en extra avsättning. Dessutom är det inte säkert att ledningen kommer att dras utanför alla de fastigheter som inte är anslutna till avloppsföreningen och i ett sådant läge ansluta en fastighet i efterhand kan innebära ännu större extrakostnader. Dessa kostnader drabbar i så fall samtliga medlemmar och det är därför önskvärt att ansökan om medlemskap görs innan ledningsdragningen har gjorts vid fastigheten. Troligast är att ledningsdragningen börjar nere vid sjön och sedan fortsätter uppåt längst någon av grenarna.
    De som önskar gå med i avloppsföreningen och betala nuvarande anslutningsavgift måste därför snarast ansöka om medlemskap, dock senast fredagen den 17 maj. Därefter blir anslutningsavgiften förhöjd och sökande medlem får stå för alla extrakostnader själv. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om du har några frågor!

Magnus Land, ordförande i Olsnäs avlopps ekonomiska förening.

Avloppsröret ut i Siljan 002

Avloppsröret ut i Siljan 001

Här svetsar rören samma och dras sedan ut ca 200 meter utanför aren och grävs därefter ner till ett djup av ca 8 dm.

Foto: Bernt Bergkvist

Posta en kommentar