Båtklubben har haft årsmöte

maj 22nd, 2013 Posted in Båtklubben

Den 4 juli 1992 bildades Olsnäs båtklubb och hade den 11 maj sitt 21 årsmöte. Det blev inga förändringar i styrelsen. Bernt Bergkvist fortsätter som ordförande och övriga styrelseledamöter är Christer Kungs, Erik Martinsson, Christer Stolt och Lasse Dahlberg. Suppleanter är Owe Mattsson och Mats Rinaldo. 23 medlemmar deltog i årsmötet ute på ångbåtsbryggan. Årsmötesprotokollet finns på hemsidan under fliken “Båtklubben”.
    Ny kassör från och med årsmötet är Ingvar Ahlfort, som också adjungeras till styrelsen. Ett stort tack till Erik Lundback, som varit kassör i båtklubben sedan starten 1992. Erik har fört debet och kredit på ett alldelses perfekt sätt i en kassabok med fina stela pärmar. Nu kommer bokföringen att ske i ett särskilt dataprogram där man direkt kan avläsa den ekonomiska ställningen.
    Efter årsmötet lades bommarna ut och båtplatsernas bredd justerades på lilla bryggans sida ut mot sjön. Nya pontoner – 40 och 60 liter – kommer att köpas in och bytas ut mot de som ligger lågt i vattnet. Bryggorna kommer också att oljas in under sommaren. Bryggorna på Saltholmen kommer att ses över repareras.

Bernt Bergkvist

Posta en kommentar