Extra stämma avloppsföreningen

september 16th, 2013 Posted in Avloppsföreningen

Med anledning av att tillståndet för att inrätta avloppsanordning på Olsnäs S:2 har överklagats kallar Olsnäs avlopps ekonomiska förening till extra föreningsstämma där beslut om eventuella åtgärder ska fattas.

Sönd 29 sept 2013, kl 13 i Sockenstugan, Siljansnäs

Klicka på länken för fullständig kallelse med förklaringar:

Kallelse_till_extra_föreningsstämma_130929

Välkomna hälsar styrelsen

Posta en kommentar