Lyckad borrning efter vatten

januari 15th, 2014 Posted in Livet i fäbon

Olsnäs vatten- och avloppsförening har borrat efter vatten på Samfällighetsföreningens mark mellan Kolargårdsgattu och fotbollsplanen. På 104 meters djup kom vattnet, som uppmättes till ca. 360 liter per minut och som enligt beräkningar kan räcka till minst 100 fastigheter i Olsnäs. Borrhålet kommer att tätas med plast ner till 20 meters djup för att förhindra föroreningar i vattnet. 
    Det är Mora brunnsborrning som utfört arbetet och som också berättar att borrningen görs med en hastighet av ca tre meter på fem minuter.
    -Nu kommer provpumpning att göras för att bestämma kvaliteten på vattnet, säger Karl-Erik Eriksson i VA-föreningen. Eventuellt kommer vi att bygga ett mindre pumphus intill borrhålet med plats för hydrofor eller hydropress för ett jämt tryck i hela nätet. För närvarande är det fem-sex fastigheter, som vill ha vatten anslutet till sina fastigheter, fortsätter Karl-Erik.

Bakgrund
Vid avloppsföreningens extra årsmöte på Holen den 6 juli 2013 beslutade årsmötet att borra efter vatten och lämplig plats för borrhålet var Samfällighetens mark vid fotbollsplanen. Några fastighetsägare hade framfört till föreningens styrelse att de gärna gick med i avloppsföreningen om också vattenfrågan löstes.
    Vid grävningen för avloppsledningen har samtidigt slang grävts ner och avsättningar gjorts vid varje ansluten fastighet för eventuell vattenanslutning i framtiden.

Avloppsföreningens beslut överlämnades till Olsnäs samfällighetsförenings styrelse för behandling och den 3 augusti 2013 beslutade styrelsen att bevilja avloppsföreningen tillstånd att borra efter vatten på den tänkta platsen.

Text och foto: Bernt Bergkvist

Borrning efter vatten

Posta en kommentar