Vatten- och avloppsanläggningen är igång

november 28th, 2014 Posted in Okategoriserat

Olsnäs avlopps ekonomiska förening kan nu dra en suck av lättnad. Avloppsanläggningen  är nu besiktigad av kommunen och klar att användas. Det har tagit ca fyra år från starten tills att det nu är klart. Vägen dit har varit lång och jobbig för gruppen som ändå arbetat ihärdigt med att få en fungerade avloppsanläggning i Olsnäs. Vid några tillfällen var tanken på att helt ge upp, men behovet var stort med tanke på miljön och gruppen fortsatte enträget arbetet. En kärna i gruppen finns fortfarande kvar, några har lämnat och några har kommit till. Ett stort tack till er alla  för det idella arbete som lagts ner under åren. Även vattenanläggningen är helt klar och tagen i bruk
    Nu är sju trekammarbrunnar nergrävda och fyra är anslutna till det fungerande reningsverket.  Olle Stark, Lasse Dahlberg, Öijermark och Bernt Kungs är de första i Olsnäs, som nu fullt ut kan använda sin avloppsanläggning. De är också anslutna till vattenledningen och även den används nu fullt ut. Ytterligare tre fastigheter har också sina brunnar nergrävda och väntar på att anslutas. Resten av brunnarna kommer att grävas ner och anslutas under hösten och vintern. De fast boende i Olsnäs står först i tur att anslutas.
    -Det här var det bästa jag gjort att gå med i både vatten och avlopp, säger Olle Stark som var den första i Olsnäs som blev inkopplad.
    -I dagsläget är 53 fastigheter med i föreningen och av dessa är det 22 som anmält sig  till vatteanläggningen. Avloppsanläggningen är dimensionerad till 60 anslutningar och jag tror att det snart kommer att vara fulltecknade, säger en av eldsjälarna Christer Kungs.
    Anläggningen är den första i sitt slag i kommunen och har väckt intresse inte bara inom kommunen. Media har också visat sitt intresse för anläggningen och på det sätt den tillkommit. Falu Kurirens Annki Hällberg gjorde ett reportage om detta och som finns att läsa i numret som utkom fredagen den 29 november.

Text och foto: Bernt Bergkvist
Klicka på bilderna för att få dem större.

Vatten och avloppet ansluts till Kungs fastighet av Peter Olsson och Conny SundinAnnki Hällberg, Falukuriren, fotograferar Lasse Dahlberg, Karin Byström, Jan Skarner och Olle Stark

Posta en kommentar