Archive for juni, 2015

Olsnäs-Nytt med sommarens program

fredag, juni 26th, 2015 Posted in Livet i fäbon, Olsnäsnytt, Samfälligheten | No Comments »

Nu är det bara en vecka tills sommaren i Olsnäs drar igång ordentligt med majstångsresning. Läs bifogat Olsnäs-Nytt för information om sommaren, det händer mycket i fäboden. Olsnäs-Nytt finns även i tidningslådan på Holen, hämta gärna ett ex där. Samfällighetens styrelse önskar ...

Samfälligheten kallar till årsmöte 4/7

lördag, juni 20th, 2015 Posted in Samfälligheten | No Comments »

Olsnäs Samfällighetsförening kallar alla medlemmar till årsmöte. Lördag 4 juli, kl 10.00 på Holen.  Ärenden enl stadgarna. Vi hoppas årsmötet blir lika välbesökt som vanligt. Välkomna! /Karin, ordf

Mallkalas på Wördéns gård

söndag, juni 14th, 2015 Posted in Livet i fäbon | No Comments »

På söndagseftermiddagen den 7 juni blev Olsnäsborna inbjudna till mallkalas på Wördéns gård i Olsnäs. Mallan (en kvistad tall med bara toppen kvar och där en tavla med namnen på) restes för Oskar Bergström och han blivande hustru Anna Niss ...