Verksamhetsberättelse 2016-2017 OBK

maj 10th, 2017 Posted in Okategoriserat

Olsnäs Båtklubb

Styrelsen, revisorer, valberedning, hamnkommitté och utprickningsansvarig
Styrelsen har bestått av Mats Rinaldo som ordförande, Christer Kungs sekreterare, Ingvar Ahlfort kassör, Erik Martinsson och Christer Stolt. Suppleanter har varit Ove Matsson och Ronny Högvall.

Revisorer har varit Lars Andersson och Ulf Lundström. Revisorsuppleant har varit Rune Skarner Styrelsen har under året haft två möten, varav ett tillsammans med Samfälligheten för planering av hamnområdet och däremellan flera informella kontakter för verksamhetens bedrivande.
Valberedningen har bestått av Anders Bergkvist (sammankallande) och Börje Markus

Hamnkommitté har bestått av Johan Bergkvist Christer Stolt och Lasse Dahlberg. Utprickningsansvarig har varit Christer Stolt.

Medlemmar
Antalet medlemmar är vid utgången av verksamhetsåret 62 st.

Bryggorna
Båda bryggorna har som vanligt legat kvar i vattnet och bommarna har tagits upp på piren.

Vissa reparationer och tillsyn skall utföras och stora bryggan har inoljats av Bernt Bergkvist under sommaren. Lilla bryggan ska oljas in under kommande sommar.

Vågbrytaren och området runt hamnområdet
Stenarna som förstärker piren har rättats till, planeringsarbete för utökad parkering och området norr om slogboden har försetts med matjord av Erik Martinsson med inhyrd grävmaskin.

Klubbens medlemmar har därefter sått gräsfrö och avgränsat ytan med rep för att förhindra parkering av bilar och trailers.

Utprickning
Christer Stolt har haft koll på utprickningen och justerat in sjömärkena på rätt plats.

Saltholmen
Bryggorna vid Saltholmen har legat kvar i vattnet under vintern pga vädersituationerna under hösten. De är dock i stort behov av renovering och utbyte av flytblock

Planeringsarbete har påbörjats att byta till nya flytblock men även se över möjligheten att byta ut delar eller vid behov allt trävirke. Renoveringen beräknas kunna utföras under våren.

Arbetsdagar för dessa kommer att utlysas.

Rampavgifter
Ett antal rampavgifter har kommit in i kassan från trollingfiskare där 7 st löst kort för hela året.

Hemsidan
På hemsidan www.olsnas.se finns information om båtklubben, kallelser, stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser mm.

För styrelsen i Olsnäs Båtklubb maj 2017

Mats Rinaldo
Ordförande

Posta en kommentar