Årsmöte i båtklubben

maj 16th, 2017 Posted in Okategoriserat

Under lördagsförmiddagen den 13 maj hade Olsnäs båtklubb sitt 25:e årsmöte vid båthamnen och med 27 medlemmars som deltog.

Mats Rinaldo fick fortsatt förtroende som ordförande under kommande verksamhetsår. Två gamla trotjänare, Christer Kungs och Erik Martinsson, avgick som ledamöter och ersattes av Tommy Kungs och Petter Martinsson. Som suppleanter omvaldes Ronny Högvall och nyvaldes Mikael Roos.
    Revisorerna Lars Andersson och Ulf Lundström omvaldes likaså suppleanten Rune Skarnar. Valberedningen Anders Bergkvist och Börje Markus fick fortsatt förtroende till nästa årsmöte. Hamnkommittén med Christer Stolt, Johan Bergkvist och Lasse Persson-Sarén fortsätter även kommande år. Lasse Dahlberg avtackades för sitt arbete i hamnkommittén.

Ordföranden informerade om båtklubbens 25-årsjubileum, som planeras till lördagen den 15 jul. Inför jubiléet pågår framtagningen av en historisk berättelse över tillkomsten av båtklubben och dess 25-åriga historia.

Ingvar Ahlfort har tagit fram OBKs båtvimpel
Ingvar Ahlfort har tagit fram en vimpel med färgerna grönt, brunt och blått, som symboliserar de gröna skogarna kring Olsnäs, respektive piren och båthamnen samt Siljans blå vatten. Vimpeln kostar 160 kronor och kan köpas av ingvar.ahlfort@telia.com.

Två nya flytbryggor kommar att byggas och fraktas ut till Saltholmen. En del av kostnaderna för flytkropparna täcks av bidrag från Leksands kommun samt sponsring av virket av Siljansnäs sågverk. Hamnkommittén kommer att sammankalla frivilliga för arbetet med bryggorna.

Text och foto Bernt Bergkvist

Posta en kommentar