Grupp 9 har Olsnäsmidsommaren

juni 25th, 2017 Posted in Okategoriserat

Olsnäs midsommar 8 juli 2017
Enligt Olsnäs samfällighets årsmöte 2008 fick festkommittén i uppdrag att se över organisationen för Olsnäs midsommarfirande.
Genom att dela in fäboden i olika grupper kommer ansvaret midsommarfirandet att cirkulera. Grupperna har delats in geografiskt utefter en eller flera vägar.
Ansvaret för midsommar 2017 kommer att vara grupp 9 som består av:

Olle Wikström, Näsgattu
Siv Karlsson, Näsgattu
Karin Lind Näsgattu
Tomas Eriksson Näsgattu
Karl-Ove Medén Näsgattu
Dan Rask Näsgattu
Peter Sernefors, Limuvägen
Rigmor Lundström Näsgattu
Bengt Eriksson Sarasgattu
Hugo Alfredsson Sarasgattu

Sammankallande och ansvarig för grupp 9 är Olle Wikström.
Festkommittén kommer som tidigare att inhandla varor, lotterier, ordna musik, talare, lekledare etc.

Gruppens ansvar är:
– Sätta upp tält och bord för korv och lotteri. Passa på att göra det direkt efter årsmötet då det finns gott om folk på plats. Det krävs 4 personer för att resa de röda tälten!
– Ställa i ordning för lotteri och korvförsäljningen.
– Bemanna försäljningen under kvällen.
– Plocka ihop ”allt löst” i slutet av kvällen.
– Söndag morgon: ta ner tälten, städa upp och snygga till Holen inför gudstjänsten kl. 11.00.

Vänd!
Schema för lördagen och söndag morgon:
Tid Namn Sysslor
Lördag 15 -16.30 5-6 pers
Olle Wikström
Bengt Eriksson
HugoAlfredsson
Dan Rask
Tomas Eriksson Iorningställande av ståndet. Hämta korv o dricka i Olsnäsgården. Ta med vatten till korvkokningen. Upplockning av lotteriet. koka korv, försäljning,
16.30 -18
5-6 pers
Karin Lind, Tomas Eriksson koka korv, försäljning, samla in kollekt under stångsresningen.
18 –19
2-3 pers
Olle Wikström 3.st Försäljning
19 –20 2-3 pers
3.st Försäljning
20 –21 2-3 pers
Hugo Alfredsson 3.st Försäljning
21 –22 2-3 pers
Peter Särnefors 3.st Försäljning
22 –23 2-3 pers
Rigmor Lundström 3.st Försäljning
23 –24 2-3 pers
Dan Rask 3.st Försäljning
24 –01 2-3 pers
Bengt Eriksson 3.st Försäljning. Plocka ihop varor samt lotterier
Söndag morgon
09 – 10
Samtliga Ta ner tälten, städning av Holen inför fäbodgudstjänst.

”OBS” Ni som byter pass, (för in bytet i kolumn 1) ”OBS”
Byten skall vara införda senast torsdagen 6/7 kl.19.00. Därefter gäller föreslagen lista och sätts upp vid lottkiosken.
Vid tveksamheter ring Olle Wikström 070-3220341.

Ni är själva ansvariga för att ert pass blir bemannat, av er själva eller någon annan!
Den som står som ansvarig kommer att bli informerad av festkommitén om hur kvällen brukar läggas upp. T.ex. i förväg se till att alla pass är bemannade, under kvällen regelbundet samla ihop pengar från kassan samt hur redovisning av inkomsterna ska göras.

Vi hoppas på en riktigt trevlig midsommar i vår härliga fäbod!

Med vänlig hälsning
Festkommittén:
Lena Tägt 070-710 69 65
Maria Agge 073-182 40 45
Marie Karlsson 073-708 39 58
Kerstin Olander kassör 070-832 17 97
Annica Sarén

Posta en kommentar