Grus för halkbekämpning

januari 29th, 2018 Posted in Samfälligheten

Ett litet lass med halkbekämpningsgrus finns nu att gratis avhämtas vid parkeringen vid badplatsen.
    – Nu kan du ta en hink och hämta lite grus och strö ut på gården, så att du inte halkar och och gör illa dig, säger samfällighetens vägfogde Per Jobs.

Bernt Bergkvist

Posta en kommentar