Information från vatten- och avloppsföreningen

april 11th, 2018 Posted in Avloppsföreningen

Föreningen har vidtagit ett antal åtgärder de senaste åren för att minska eventuell lukt från verket:

 • 2016 investerade vi i en flaggstång för ventilation. Syftet var att höja utsläppspunkten för bättre ventilation
 • Juli 2017 byttes locken till verket ut mot tätare lock med inspektionsluckor.
 • Samma månad rengjordes brunnarna för verkets högra sida då vi upptäckte att den sidan var högre belastad än den vänstra
 • I samband med det monterade vi även in flödesreglerare i fördelningsbrunnen så att det i fortsättningen blir en jämnare fördelning mellan verkets högra och västra sida.
 • Samma månad satte vi även in en pump i utjämningsbassängen för att öka luftflödet för bättre ventilation. Genom detta reduceras också kvävet i utjämningstanken.
 • En evakueringsfläkt installerades för att skapa undertryck i hela reningsverket och reducera läckaget i locken samt öka luftomsättningen i verket.

Under 2018 planeras följande åtgärder:

 • Justering av ventilationen genom ändrad rördragning och öka genomsläppet i flaggstången
 • Ytterligare tätning av locken
 • Egna inspektioner av fördelningsbrunnarna och om behov finns även spolning
 • Täta besök av verket under högsäsongen
 • Ta med allmänna skötselråd i Olsnäsnytt, se bifogad broschyr
  Klicka på länken:  Skötselråd toalett
 • Upprätta loggbok för både service från leverantör, utförda förbättringsarbeten och egna kontroller

/Styrelsen för Olsnäs vatten- och avloppsförening

 

Posta en kommentar