Archive for maj, 2018

Brev till fastighetsägarna

tisdag, maj 22nd, 2018 Posted in Livet i fäbon | No Comments »

I den bruna tidningslådan vid “Postterminalen” vid Holen ligger en bunt brev till fastighetsägare i Olsnäs med Teli som avsändare. Troligen kan det vara brev om fiber till Olsnäs. Vi har fått ett liknande brev med det innehållet. Vänligen kolla ...

Jaktstämma Olsnäs VVO

torsdag, maj 3rd, 2018 Posted in Jaktlaget | No Comments »

Markägarna och jägarna inom Olsnäs Viltvårdsområde inbjudes härmed till ordinarie Jaktstämma i Olsnäsgården, Olsnäs, Siljansnäs söndagen den 20 maj kl. 17.00. Ärenden enligt stadgarna samt bestämmande om tidpunkt för anmälan till årets älgjakt. Välkomna! Styrelsen

Årsmöte i Olsnäs Båtklubb

torsdag, maj 3rd, 2018 Posted in Jaktlaget | No Comments »

Medlemmar kallas till årsmöte och arbetsdag i Olsnäs Båtklubb lördagen den 19 maj kl. 10.00 vid båthamnen. Dagordning enligt stadgarna med tillägg och ändring av stadgarna § 3 Båtplats, “Förslag till prioriteringsregler vid tilldelning av båtplatser”. Kallelse med dagordning, ...

Vattnet stiger i Siljan

tisdag, maj 1st, 2018 Posted in Livet i fäbon | No Comments »

Snösmältningen har tagit fart ordentligt och därmed stiger Siljan med ca en dm per dygn, enligt mätstickan vid ångbåtsbryggan. Nu är det bara några dm upp till det normala vattenståndet i Siljan som är 161,25 meter över havet. ...