Vattnet stiger i Siljan

maj 1st, 2018 Posted in Livet i fäbon

Snösmältningen har tagit fart ordentligt och därmed stiger Siljan med ca en dm per dygn, enligt mätstickan vid ångbåtsbryggan. Nu är det bara några dm upp till det normala vattenståndet i Siljan som är 161,25 meter över havet.
    En damm vid sjön Lång, har inte stått emot vattenmassorna utan brustit. Sjön har sänkts med ca en meter, enligt FK. Vattnet från Lång tar sig också ut i Siljan via Limån och kan också påverka vattenståndet i Siljan och Olsnäsviken.
    Kolla båthusen och bryggor ifall vattnet kommer att stiga så mycket att det når upp till båthusen. Vi boende i Olsnäs har koll på läget och rapporterar fortlöpande på hemsidan och facebook.

Bernt Bergkvist

Posta en kommentar