Årsmöte i Olsnäs Båtklubb

maj 3rd, 2018 Posted in Jaktlaget

Medlemmar kallas till årsmöte och arbetsdag i Olsnäs Båtklubb lördagen den 19 maj kl. 10.00 vid båthamnen. Dagordning enligt stadgarna med tillägg och ändring av stadgarna § 3 Båtplats, “Förslag till prioriteringsregler vid tilldelning av båtplatser”.

Kallelse med dagordning, förslag till Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret samt förslag till ändring av stadgarna har sänts via mail till medlemmarna.

Välkomna, hälsar båtklubbens styrelse genom ordföranden Mats Rinaldo.

Posta en kommentar