Rapport från vatten- och avloppsföreningen

juni 25th, 2018 Posted in Avloppsföreningen

Rapport från vårens arbetsdagar vid avloppsverket

Måndagen den 7 maj 2018 hade vi servicebesök av vår leverantör Ecotech och i samband med det passade vi på att finjustera några delar i verket.

Vi har upplevt ojämn lufttillförsel i kvävereduceringen i verket då ledningarna från de två kompressorerna varit sammankopplade och sedan fördelade på var sin halva av tanken för kvävereduceringen.

Vi diskuterade därför med Ecotech att rördragningen skulle göras om så att full effekt skulle erhållas genom att separera de bägge kompressorerna.

Ecotechs representant höll med och gjorde en snabb resa till Mora för inköp av material till båda sidorna av verket som sedan monterades med ett godkänt resultat. En kompressor byttes ut som inte var i fullgott skick. Sedan höjdes pumpen i utjämningstanken och ett till luftspridningsrör monterades.

Kristihimmelsfärd torsdagen den 10 maj 2018 fortsatte sedan arbetet med frivilliga i föreningen tillsammans med styrelsen.

Arbeten som då utfördes på reningsverket var:

1. Isolering och igenfyllning av rörschakten efter måndagens jobb

2. Grävning och ändring av rördragningen av evakueringsluftensamt samt igenfyllning av schakten

3. Nertagning av stången, demontering av knoppen, större hål borrades och restes

4. Utflyttning av kontrollampan på bygget

5. Tömning och renspolning av den vänstra kvävereduceringstanken

6. Sönderkapning och borttransport av de gamla locken

7. Slangvindan och tappkranen konstaterads sönderfrusna och måste bytas. En tillfällig tappkran monterades som en nödlösning

10 personer deltog i arbetet, var och en i mån av tid, arbetet utfördes på cirka 5 timmar.

Vår ambition är att vårens arbete och justeringar på verket ska få en positiv effekt, både när det gäller verkets funktionalitet och när det gäller minimering av eventuell lukt från verket.

Årsmötet planeras till lördagen 28/7 kl. 10. Kallelse skickas ut separat. Välkomna!

Glöm inte heller allmänna skötselråd. Klicka på länken: Skötselråd toalett

/ Styrelsen

 

Posta en kommentar