Årsmöte Olsnäs vatten- och avloppsförening

juli 7th, 2019 Posted in Avloppsföreningen

Under lördagen den 6 juli höll vatten- och avloppsföreningen förening sitt årsmöte med närmare 30 deltagare. Mötet leddes av Karl-Erik Eriksson och den ekonomiska redogörelsen gjordes av föreningens kassör Jan Skarner.

En del förbättringar har gjorts på anläggningen. Bl. a har fosforfilter bytts i de två burkarna för avskiljning av fosfor samt åtgärder för att förhindra lukt. Efter att åtgärderna gjort har ingen lukt från anläggningen inrapporterats.

Vid val av styrelse skedde inga förändringar. Magnus Land omvaldes som ordförande, Jan Skarner kassör, ledamöter Börje Qvist och Christer Kungs. Suppleanter är Karl-Erik Eriksson och Ulf Lundström.

Årsmötet beslutade om en höjning av brukaravgifterna för vatten 300 kr och för avlopp med 400 kronor. Årsavgiften 100 kr ligger kvar.

Under årsmötet påmindes om att det är mycket viktigt att siljansnäskranen ska öppnas helt och stängas helt – dras till stumt läge. Om inte, så läcker vatten ut och kan orsaka vattenskada på fastigheten samt i längden minska vattentillgången.

Text Bernt Bergkvist

Posta en kommentar