Biltvätt i Olsnäs

april 1st, 2020 Posted in Samfälligheten

Lagom till sommaren kommer en biltvätt att stå klar i Olsnäs. Det är Olsnäs avloppsförening som i samråd med Olsnäs samfällighetsförening tagit beslutet efter påtryckningar från fast boende och flera fritidsboende. Det blir Avloppsföreningen som helt kommer att ansvara för byggandet och driften av biltvätten.

Fotomontage

Biltvätten kommer att ligga i omedelbar anslutning till pumphuset vid Kolargårdsgattu och bestå av en tvättplats till att börja med. Tillstånd för markanvändningen är klar och förhandsbesked på byggnadslov är klart från kommunen. Entreprenad för bygget kommer att bli Mats Sjöberg Bygg med bistånd av Johan Bergkvist. Båda har sina fritidshus i när anslutning till biltvätten och kan också ha tillsyn över anläggningen.

Johan och Mats mäter inför biltvättsbygget

-Det här är ett projekt vi funderat på länge och nu är det klart med alla tillstånd. Vi räknar med att komma igång med grävning för vatten och avloppet i mitten av april, säger Christer Kungs, som är i styrelsen för både Avloppsföreningen och Samfällighetsföreningen. Christer säger vidare att avloppet blir enligt de regler som gäller för biltvättar och är hårdare än för det vanliga avloppet.

Finansieringen är klar med ett mindre lån från Leksands Sparbank och resterande kostnader från Avloppsföreningens kassa. Det är meningen att anläggningen ska vara betald inom fem år och därefter självfinansierad.

-Medlemmar i Avloppsföreningen kommer att ha rabatt på tvätten och de som inte är  medlemmar betalar fullt pris. Betalningen för tvätten kommer att göras genom swich. Det är troligt att det blir en mindre höjning av medlemsavgiften i Avloppsföreningen, säger föreningens kassör Jan Skarner.

Invigningen av tvätten planeras att ske i samband med Olsnäsmidsommaren.

Posta en kommentar