Regnigt årsmöte

juli 14th, 2021 Posted in Okategoriserat

Trots regn större delen av årsmötet var det många som slöt upp och satt utspridda på bänkar och stolar. Samfällighetens ordförande Karin Byström hälsade välkommen och sedvanligt hölls en tyst minut för de Olsnäsbor som avlidit under tiden sedan förra årsmötet.

Årsmötet avhandlade frågorna enligt stadgarna. På förslag från styrelsen beslutades att höja årsavgiften till samfälligheten till 1 200 kronor för bebyggd fastighet samt en höjning av arrendet för båthusplats till 100 kronor. Styrelsen omvaldes i sin helhet, enligt förslag från valberedningen. Några övriga frågor togs upp för diskussion och beslut. Läs mer i årsmötesprotokollet och verksamhetsberättelsen som publiceras senare på här på hemsidan. Protokollet sätts också upp på anslagstavlan.

Ordföranden informerade också om det kommande bygget av ny bro över Åbäcken och vad det kan innebära för trafiken. Vidare om den sedan länge diskuterade fågelsjön i Åbäcken, som den bortgågne Lööf Oskar förespråkade under en lång tid, och som nu ser ut att bli verklighet.

Ordföranden avslutade årsmötet med att informera om det annorlunda midsommarfirandet senare under dagen.

Text och foto: Bernt Bergkvist


Posta en kommentar