Ångbåtsbryggan 20 år

juli 22nd, 2021 Posted in Okategoriserat

Under sommaren 1999 väcktes tanken på en ångbåtsbrygga längst ut på den 150 meter långa piren, som var färdigbyggd 1978. Frågan om en ångbåtsbrygga diskuterades vid flera av samfällighetsföreningens styrelsemöten under 2000 och början av 2001. Styrelsen tog beslut om att bygga en brygga under förutsättning att det inte skulle kosta samfälligheten något.

Ansökningar om bidrag sändes till kommunen, länsstyrelsen och flera organisationer och föreningar samt att iden med namnskyltar skulle hjälpa till med finansieringen. Efter att bygglov och dispens från strandskydd beviljats och finansieringen var klar påbörjades pålningsarbetet av stolparna. Bygget fortskred under hela våren och försommaren in i sommaren av helt frivilliga krafter från Olsnäsbor.

I början av juli 2001 var ångbåtsbryggan klar och den 14 juli invigdes bryggan under öronbedövat tutande av bl. a ångfartyget Engelbrekt, flera andra fartyg samt större och mindre motorbåtar. Enligt artikel i Falu Kuriren hade ca 300 personer tagit sig ut på bryggan och piren för att närvara vid det historiska ögonblicket.
Läs mer i Olsnäsboken om ångbåtsbryggan sidan 217.

Ångbåtsbryggan är nu en viktig del av Olsnäs och en samlingsplats för Olsnäsbor under fina sommardagar och kvällar. Många tar sig ut på bryggan en fin sommarkväll för att njuta av solnedgången över Fågeludden.

Text: Bernt Bergkvist

Posta en kommentar