Archive for the ‘Avloppsföreningen’ Category

Årsmöte Olsnäs vatten- och avloppsförening

söndag, juli 7th, 2019 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Under lördagen den 6 juli höll vatten- och avloppsföreningen förening sitt årsmöte med närmare 30 deltagare. Mötet leddes av Karl-Erik Eriksson och den ekonomiska redogörelsen gjordes av föreningens kassör Jan Skarner. En del förbättringar har gjorts på anläggningen. Bl. ...

Kallelse årsmöte Olsnäs vatten och avlopps ekonomiska förening

måndag, juli 9th, 2018 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

28 juli kl 11.00 på Holen kallas medlemmarna i vatten och avloppsföreningen till årsmöte. Se bifogad kallelse med dagordning. Klicka på länken: Kallelse_årsmöte_2018 Välkomna önskar styrelsen

Rapport från vatten- och avloppsföreningen

måndag, juni 25th, 2018 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Rapport från vårens arbetsdagar vid avloppsverket Måndagen den 7 maj 2018 hade vi servicebesök av vår leverantör Ecotech och i samband med det passade vi på att finjustera några delar i verket. Vi har upplevt ojämn lufttillförsel i kvävereduceringen i verket då ...

Information från vatten- och avloppsföreningen

onsdag, april 11th, 2018 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Föreningen har vidtagit ett antal åtgärder de senaste åren för att minska eventuell lukt från verket: 2016 investerade vi i en flaggstång för ventilation. Syftet var att höja utsläppspunkten för bättre ventilation Juli 2017 byttes locken till verket ut mot tätare lock med ...

Årsmöten på Holen lördag 8 juli

torsdag, juni 22nd, 2017 Posted in Avloppsföreningen, Samfälligheten | No Comments »

Lördagen den 8 juli kl. 10.00 kallas fastighetsägare till Olsnäs samfällighetsförenings årsmöte på Holen. Ärenden enligt stadgarna Samma dag kl. 12.00 kallas Olsnäs avlopps ekonomiska förening till årsmöte på Holen. Ärenden enligt stadgarna. Välkomna!

Avloppsföreningen håller årsmöte

lördag, juli 16th, 2016 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Olsnäs avlopps ekonomiska förening kallar sina medlemmar till årsmöte lördagen den 30 juli klockan 10.00 på Holen i Olsnäs. Välkomna! Styrelsen

Avloppsgrävningen igång

tisdag, mars 31st, 2015 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Efter ett uppehåll under vintern är avloppsgrävningen igång igen. Under våren har tankar grävts ner och avloppet anslutits hos Arne Markus, Börje Qvist, Ingvar Skalk och Göran Sundén. Sammanlagt har 16 avloppsanslutninger blivit klara av de 53 som anmält sig ...

Vägarna återställs

tisdag, maj 13th, 2014 Posted in Avloppsföreningen, Livet i fäbon, Samfälligheten | No Comments »

Nu när avloppsgrävningen är klar och vägarna torkat upp har återställningen av vägarna i fäboden startat. Tidvis och bitvis har det varit ganska besvärligt på vägarna. Vi tackar för allas tålamod. Men att dra ledningarna i vägkant var den bästa ...

Information från avloppsföreningen

söndag, maj 4th, 2014 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Tillståndet att inrätta avloppsanordning på Olsnäs S:2 är överklagat och vi väntar fortfarande på besked från Länsstyrelsen. Styrelsen för avloppsföreningen har utrett möjligheterna att hitta en alternativ placering där reningsverket skulle kunna sättas i drift tidigare. Alternativ placering Vi har nu fått ...

Extra stämma avloppsföreningen

måndag, september 16th, 2013 Posted in Avloppsföreningen | No Comments »

Med anledning av att tillståndet för att inrätta avloppsanordning på Olsnäs S:2 har överklagats kallar Olsnäs avlopps ekonomiska förening till extra föreningsstämma där beslut om eventuella åtgärder ska fattas. Sönd 29 sept 2013, kl 13 i Sockenstugan, Siljansnäs Klicka på länken för ...